• Příjmací řízení do ZUŠ pro nový školní rok
     • Příjmací řízení do ZUŠ pro nový školní rok

     • Všichni zájemci o docházku do ZUŠ pro nový školní rok musí podat přihlášku a projít přijímacím řízením - jednoduchými talentovými zkouškami.

      Požadavky ke zkoušce:

      Hudební obor: ověření hudebního sluchu a rytmického cítění, sociální zralost (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu);

      Taneční obor: pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění, sociální zralost;

      Výtvarný obor: výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 – 3 domácí práce vítány, sociální zralost;

    • YPEF
     • YPEF

     • Dvanáctého března se konalo na Střední lesnické škole ve Žluticích místní kolo soutěže YPEF.

      V kategorii mladší žáci se zúčastnilo celkem deset družstev, ZŠ Manětín, ZŠ a ZUŠ Žlutice, ZŠ Bochov , ZŠ Karlovy Vary a několik družstev v kategorii starší žáci.

      Soutěžilo se v teoretických znalostech o lese, dále poznávací části rostlin, přírodnin, živočichů a ptáků.

      Letošní soutěže se poprvé zúčastnili i naši žáci šestého ročníku J. Honek, J. Brejcha a V. Milota, dále žáci i žákyně sedmých ročníků a také žáci osmého ročníku.

      Družstvo ve složení S. Janošková, M. Kopelentová a T. Přesličková obsadilo krásné třetí místo a družstvo osmého ročníku ve složení A. Horvat, L. Zeman a K. Košnářová obsadilo čtvrté místo.

      Žáci v této soutěži získali mnoho zkušeností i znalostí a již se těší na příští rok, až se této soutěže znovu zúčastní.

       

      Vojíková Soňa

    • Žáci naší školy patří u přijímacích zkoušek k nejúspěšnějším
     • Žáci naší školy patří u přijímacích zkoušek k nejúspěšnějším

     • S blížícím se termínem přijímacích zkoušek na střední školy se ve veřejném prostoru objevila řada srovnání regionálních, předmětových a také porovnání úspěšnosti žáků z jednotlivých škol. Nás může těšit, že žáci z naší žlutické školy patří mezi nejlépe připravené.

      Analýza, kterou uskutečnil Karlovarský deník ve spolupráci se společností prijimacky.ai na základě dat společnosti Cermat, ukázala, že naši výsledky našich žáků jsou mezi třemi nejlepšími školami v regionu jak v češtině, tak v matematice. Takhle úspěšní nebyli žáci z žádné jiné školy.

      Jedná se o milé uznání práce vyučujících naší školy stejně tak jako našeho systému přípravy žáků na střední školy. Část této práce navíc někteří učitelé dělají i ve svém volném čase a pro žáky zcela zdarma.

      Jak si školy vedly:

      TOP školy matematika:

      1. Walfdorfská ZŠ a MŠ KV     45%

      2. ZŠ Masarykova Ostrov        43%

      3. ZŠ a ZUŠ Žlutice                  43%

      TOP školy český jazyk

      1. ZŠ KV Konečná                    61%

      2. ZŠ a ZUŠ KV Šmeralova       60%

      3. ZŠ a ZUŠ Žlutice                  59%

      Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z daného předmětu v přijímacích testech za posledních 5 let.

     • První vysvědčení

     • Poslední lednový den byl také dnem, kdy prvňáčci obdrželi své první školní vysvědčení. Slavnostní akce proběhla ve vestibulu školy za přítomnosti paní starostky Mgr. Heleny Plitzové, která žákům předala knihu jako malý dárek města Žlutice. Všem úspěšným žákům gratulujeme.

    • Zeměpisná olympiáda
     • Zeměpisná olympiáda

     • V průběhu prosince se v naší škole uskutečnilo také školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. Nejlepšími řešiteli se v jednotlivých kategoriích stali: Jakub Honek, Josef Lavička a Jakub Pánek společně s Danem Starým a Kryštofem Slaninou. Gratulujeme.

    • Výsledky olympiády v českém jazyce
     • Výsledky olympiády v českém jazyce

     • V pátek 1. prosince se uskutečnilo tradiční školní kolo olympiády v českém jazyce. Nejlépe zadání zvládl Oktavián Bok, na druhém místě skončil Tomáš Honek a o třetí místo se podělila Bára Slunčíková s Lukášem Zemanem. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

     • Deváťáci v Jáchymově

     • Žáci devátých tříd navštívili v rámci dějepisné  exkurze historická místa spojená s krutostmi totalitního komunistického režimu. Prohlédli si místa bývalých pracovních lágrů, uranových dolů a další připomínky krutého období padesátých a šedesátých let minulého století.

    • Informace školní kuchyně
     • Informace školní kuchyně

     • Pravidla přihlašování a odhlašování  strávníků:

       

      Přihlášení nového strávníka je možné od 28. 8. 2023 v kanceláři školní jídelny. Od 8:00 hod. do 14:30 hod.

      Cena čipu (121,-) se platí hotově na místě. Platba za  obědy pouze převodem z banky nebo složenkou. Obědy lze objednat pouze po předchozím připsání platby na konto strávníka. 

      Strávníci, kteří již mají obědy na září uhrazeny si je mohou samostatně přihlásit na www.strava.cz od 21. 8. 2023.

       

      Přihlášení oběda i výběr musí být vždy proveden minimálně dva pracovní dny dopředu.

      Objednávání obědů je možné pouze:

      • v aplikaci https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

      • osobně u vedoucí školní jídelny.

      • telefonicky – tel. 725 958 984 od 7:00 do 14:00 (i formou sms)

      • na e-mailové adrese: kuchyne@zszlutice.cz

      • ve škole na informačním dotykovém panelu (kdy žáci musí mít přihlašovací údaje)


      Odhlášky se provádí v pracovní dny nejpozději den předem do 14:00. V případě nemoci v ten daný den do 8:00 telefonicky (i formou sms).

        

      Pokud budete mít zájem další měsíce na automatickém přihlašování jídelnou musíte jídelnu informovat - stačí telefonicky.

       

      Platby zasílejte do 20. dne předchozího měsíce.

      Stravné od 1. 9. 2023:

      žáci I kategorie (7-10 let)              30,-  úhrada na celý měsíc        630,-
      žáci II kategorie (11-14 let)           32,-  úhrada na celý měsíc        672,-
      žáci III. Kategorie (15 a více let)   34,-  úhrada na celý měsíc        714,-


      součástí oběda je: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně 1 ks doplněk ve formě salátu, ovoce, mléčného výrobku dle denní  nabídky

       

      Svačiny je možné přihlašovat od 5. 9. 2023.

      Cena svačiny je 25,- úhrada na celý měsíc 525,- 

      Přednost mají předem objednaní žáci.


      Čipy ke stravování prodané po 1. lednu 2021 se stávají majetkem strávníka a nevrací se. Cena čipu 121,- Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový. V případě nefunkčnosti čipu lze čip reklamovat. Záruční doba na funkčnost čipu je 2 roky. K reklamaci nelze poslat čip mechanicky poškozený. 

      Do věkových kategorií se zařazují žáci dle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku, což je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

        

      STRÁVNÍCI - ŽÁCI MAJÍ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU POUZE 1. DEN NEMOCI - DALŠÍ DNY JE NUTNÉ ODHLÁSIT.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Organizace školního roku 2023/2024

     • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech školách v pondělí 4. září 2023.

      Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

      Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

      Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

      Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro naši školu stanoveny na 12. 2. - 18. 2. 2024.

      Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

      Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

      Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

     • 1:0 pro němčinu

     • Fotografie z celorepublikové akce, která spojuje němčinu a fotbal. Uskutečnila se v Praze na v areálu FC Zličín a nazývá se 1:0 pro němčinu. Naše dívky zvítězily a postoupily do finále v Berlíně.