• Aktuální informace k podpoře výuky žáků naší školy.

     • Vzdálenou výuku organizujeme prostřednictvím stránky Mimořádné opatření“ na webových stránkách školy. Jedná se o odkaz na Google úložiště. Zde žáci najdou veškeré pokyny k domácí práci. Mimo to probíhá výuka na základě přímých pokynů přes systém Edupage. Po dosavadních zkušenostech ze vzdálené výuky jsem přistoupil k některým upřesněním.

      Učitelé budou zadávat pokyny tak, aby vždy nejpozději v pondělí do 12 hodin byly veškeré požadavky na celý týden zadány žákům v týdenních plánech na webu „Mimořádné opatření“. O případných testech by měli být žáci informováni minimálně 48 hodin předem. Prosím, rozlišujte testy (jako velké významné práce), které by měly být spíše výjimečné, a testy procvičovací, běžné, pracovní (prověření zvládnutí učiva, porozumění textu, vypracování úkolů apod), ve kterých jde učitelům hlavně o zpětnou vazbu, o to, jak žáci učivo zvládají.

      V tuto chvíli výuka není o známkách, ale především o tom, aby žáci efektivně využili vzniklý volný čas a v rámci možností procvičovali učivo, případně se rozumným způsobem seznamovali s učivem dalším.

      K tomu, aby tato práce měla svůj efekt, je občas potřebná i Vaše přiměřená spolupráce. Škola vše dělá s cílem pomoci dětem v dané situaci. Je jen na Vás, jaký časový prostor budete svým dětem věnovat a jak si výuku z domova nastavíte. Škola jen nabízí možnosti, jak se děti mohou v současných podmínkách z domova rozvíjet.

      Prosím, pokud máte nějaké konkrétní připomínky, návrhy, neváhejte školu se na školu obrátit. Nejvhodnější je samozřejmě kontaktovat přímo vyučující daných předmětů. Využívejte Edupage nebo emailovou komunikaci. Každý z učitelů má email se svým příjmením a druhou částí @zsazusz.cz

      Děkujeme za velikou spolupráci a pochopení celé situace.

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy

     • Roušky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci a kolegové,

      chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegyním, které pomáhají šitím roušek v naší škole a zároveň doma. V tuto chvíli mají „našito“ cca 500 roušek. Ty šijí pro Žlutice, Krajskou nemocnici Karlovy Vary a firmu Sova. Také bych chtěla poděkovat paní A. Adámkové (Město Žlutice) a všem ostatním, kteří přispěli materiálem, bez kterého by to nešlo. Roušky nejsou jednorázové. Je potřeba se o ně také starat (vyvařit a vyžehlit) a pak je používat dále.

      Přeji pevné nervy v této nelehké době a … NOSTE ROUŠKY!!!. Mysleme na to, že „Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě“.

       

      S pozdravem M. Volemanová

     • Vzdálená výuka

     • Od pondělí 16. března funguje systém vzdálené výuky pro žáky naší školy. Funguje ve dvojí podobě. Komunikace mezi učiteli a žáky probíhá přes osobní účty Edupage (vzdělávací materiály, procvičování, apod.). Druhým prostředím je složka ostatních materiálů, kterou najdete po kliknutí na odkaz Mimořádné opatření. Zde se žáci i rodiče dostanou do prostředí uložených výukových materiálů a odkazů, které připravili učitelé naší školy. Žáci těmito způsoby mohou procvičovat učivo a seznamovat se s učivem novým dle pokynů svých vyučujících.

    • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice
     • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • Provoz školy je do odvolání mimořádného opatření zastaven. Mimo provoz jsou i základní umělecká škola, školní družina a školní klub, od pondělí 16. března nevaří ani pro cizí strávníky školní jídelna. Mimo provoz je do odvolání i tělocvična školy, včetně nasmlouvaných pronájmů.

      Škola připravuje systém vzdálené výuky pro žáky, který by měl od pondělí 16. března být v provozu. Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali webové stránky školy a informace poskytnuté prostřednictvím systému Edupage. Byli bychom rádi, aby se žáci i po dobu mimořádného opatření vzdělávali a procvičovali učivo z domova. Z těchto důvodů žádáme rodiče a žáky, aby potvrdili třídním učitelům používaný přístup do systému Edupage. Děkujeme za pochopení.

     • Uzavření ZŠ a ZUŠ

     • Ode dne 11.3. je z důvodu Nařízení vlády ČR uzavřen až do odvolání provoz základních, středních a odborných škol na území ČR. Od tohoto data je uzavřen provoz ZŠ a ZUŠ Žlutice (jak základní škola, tak základní umělecká škola), v provozu nebude ani družina ani školní klub. Žáci zůstávají doma a případně se připravují podle pokynů vyučujících. Sledují Edupage.

      Na sekretariátu školy je možné  od 9 hodin ve středu 10.3. nechat si potvrdit vyplněnou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

      Odkaz na formulář MPSV - https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

      Nařízení platí do odvolání. Sledujte webové stránky školy, systém edupage, stejně jako další informační zdroje. Komunikace s vyučujícími resp. vedením školy možná např. pomocí oficiálních e-mailů či systému edupage.

       

      V příloze oficiální text mimořádného opatření:

     • Výchovný koncert

     • Žáci a učitelé ZUŠ si pro ostatní děti z prvního stupně připravili výchovný koncert, na kterém představli používané hudební nástroje.

    • Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce
     • Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce

     • 1. místo T. Svoboda  39 bodů,

      2. místo A. Hájková   31 bodů,

      3. místo N. Tvarůžková  30 bodů,

      4. místo T. Smrčková   28 bodů,

      5. místo A. Malafová  25 bodů.

      Do soutěže se zapojilo 9 žáků.

     • Připomínka výročí 17. listopadu 1939 a 1989

     • V pátek 15. listopadu jsme si společně se žáky připomenuli nadcházející významná výročí našich dějin. Ve školní galerii byla také zahájena výstava připomínající tyto významné události.

    • Dějepisná olympiáda
     • Dějepisná olympiáda

     • Výsledky dějepisné olympiády:

      1. Tomáš Svoboda   60 bodů

      2. Ondřej Kuchta   47 bodů

      3. Václav Beneš   46 bodů

     • Svět bezpečí 2. a 4. ročník

     • Dne 03.10.2019 naši žáci ze 2. a 4. ročníku navštívili Svět bezpečí v Karlových Varech. Mladší žáci měli možnost nahlédnout do problematiky rizik, především spojenými s nástrahami v domácnosti, ve škole či v pobytě venku. Lektoři žákům vysvětlili, předvedli velmi přijatelnou formou, jak se v nebezpečí zachovat, na co si dát pozor a jak by konkrétní situaci vyřešili. Dle mého názoru byla zpětná vazba efektivní, neboť v každém „stanovišti“ Domov, Záchranáři, Hasiči, Policie bylo poukázáno na situace, kdy by mohlo dojít ke zmiňovanému nebezpečí. Pro starší žáky byla akce zaměřena na teorii cyklisty. Děti si zopakovaly křižovatky, dopravní značky a následovně vyjely na kole na dopravní hřiště, kde po celou dobu byli policisté, kteří dohlíželi na správnost jízdy a její dodržování.

     • Exkuze do Světa bezpečí v Karlových Varech

     • V pátek 27. 9. 2019 vyjeli žáci sedmých ročníků naší školy na exkurzi do Karlových Varů. Exkurze se týkala mimořádných událostí, které pro nás měli lektoři perfektně připravené. Nejprve žáky seznámili s tím, co to vlastně mimořádná událost je a s jakými druhy událostí se mohou na našem území České republiky setkat. Přiblížili jim i události přímo z našeho regionu.

      Následovala prohlídka spojená s prezentací jednotlivých modelových stanic integrovanéo záchranného sytému. Policie, hasiči i záchranáři děti seznámili nejen s vybavením, ale také jim vysvětlili, jak při mimořádné události postupují a jak náročné je pracovat v podmínkách, kde je ohrožen život a zdraví nás, civilistů. Nakonec si mohly děti na cvičném hřišti vyzkoušet modelovou situaci při úniku nebezpečné látky do ovzduší. Simulace pro nás nedopadla moc zdárně, protože kdyby to bylo doopravdy, tak by někteří z nás nepřežili. Ale i tak bych chtěl všechny zúčasněné žáky pochválit za dobré chování. Žáci si z exkuzce odnesli spoustu vědomostí a doufejme, že je nikdy nebudou muset uplatnit.

      Mgr. Josef Hudec

     • Atletický čtyřboj

     • Reprezentanti naší školy se zúčastnili letošní první sportovní soutěže. V okresním kole atletického čtyřboje (sprint, vytrvalost, skok vysoký nebo daleký a vrh koulí nebo hod míčkem) obsadili kluci i holky shodně pěkné páté místo (soutěžily vždy čtyřčlenné týmy). Jarda Hliňák byl navíc čtvrtý nejlepší mezi jednotlivci. Gratulujeme.

     • Organizace školního roku 2019/2020

     • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

      Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

      Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

      Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

      Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

      Jarní prázdniny proběhnou v našem okrese v termínu 24.února až 1. března.

      Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.