• ŠKOLNÍ DRUŽINA

     Školní družina : pro děti 1. - 5.tříd.

     Telefon : 725 958 985

     Provoz ŠD : ráno 6.00 – 7.40 hod.

                          odpoledne 11.40 – 16.00 hod.

     Potřeby žáka do ŠD : přezůvky, vhodné převlečení na vycházku (pláštěnka, obuv, čepice…) ,sáček na věci (vše podepsané),

     1 celé balení papírových kapesníčků.

      

     Poplatek za ŠD :

     Pravidelná docházka (3 dny v týdnu a více)

     90,- Kč měsíčně (platba pololetně,)

     1.pololetí (09-01) 450,-Kč (splatnost do 15.9.2020)

     2.pololetí (02-06) 450,-Kč (splatnost do 31.1.2021)

     Nepravidelná docházka : 1 – 2 dny v týdnu 500,-Kč(za celý rok)

     Přednost mají děti s pravidelnou docházkou.

     Odchody ze školní družiny
     časové intervaly odchodů ze školní družiny
     11.40 -13.00 hod. nebo 14.30 – 16.00 hod.

     Odchody dětí ze školní družiny probíhají podle předem dohodnutých podmínek zachycených v přihlášce.
     Odchylky od docházky nebo od doby pravidelného odchodu dítěte ze školní družiny sdělí rodiče vychovatelce písemně.
     Vychovatelka nesmí dítě ze školní družiny uvolnit na základě telefonické žádosti rodičů.
     Nepřítomnost dítěte ve školní družině rodiče řádně omluví.