• Nové stromy v areálu školy
     • Nové stromy v areálu školy

     • V průběhu listopadu se na školním pozemku vysazovaly nové stromky, mezi nimi bylo několik lip, habrů a borovicí kleč. Stromky byly darované Městskými lesy Žlutice - p. Josefem Hájkem. Na výsadbě se podíleli žáci 2. stupně spolu s vyučujícími v hodinách pracovní výchovy.

      Eko tým

     • "Ředitelské volno" 18. listopadu 2022

     • V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuji, že z provozních důvodů vyhlašuji na 18.listopadu 2022 volný den pro žáky (ředitelské volno). Platí i pro výuku v ZUŠ. V provozu nebude školní družina a školní kuchyně nebude vařit. Děkujeme za pochopení. Ředitel školy.