• Soutěže Máme rádi přírodu a Ekofór 2021

    • Zapojte se s námi do soutěže Máme rádi přírodu a Ekofór 2021

     Téma soutěže je „My a příroda, příroda a my“

     Otevřme oči a podívejme se kolem sebe.

     Co mi příroda dává?

     Můžeme bez ní žít?

     Proč ji mám rád/a?

     A co to vlastně je „příroda“?

     Jak nás příroda všechny ovlivňuje?

     Co pěkného jsem v přírodě zažil nebo bych chtěl zažít?


      

     Umělecké kategorie:

     - Výtvarné práce – malby, grafiky, kresby, koláže (žáci 1. - 9. třídy)

     - formát díla je A4 nebo A3 a dílo musí být dvourozměrné

     - Ekofór – vytvoření vtipu s ekologickou tématikou (žáci 4. - 9. třídy)

     - kreslené, vyfotografované (fotomontáž, koláž) vtipy s ekologickou tématikou

     - Literární dílo – povídka, pohádka a vyprávění (žáci 7. - 9. třídy)

     Všechna díla je potřeba označit soutěžním štítkem: jméno a příjmení autora, věková kategorie, umělecká kategorie, název díla a adresa školy a bydliště, emailový kontakt. (štítek viz příloha)

     Hotová díla označená štítkem doneste nejpozději do středy 10. 11. 2021 paní učitelce Evě Šrédlové.

     Soutěž probíhá pod záštitou Hnutí Brontousarus

     Zasláním díla do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými podmínkami a s tím, že Hnutí Brontousaurus je oprávněno práce využít pro nekomerční vystavení a publikování.

      

    • PUTOVÁNÍ PODÉL STŘELY

    • Vycházka je pořádána v rámci cyklu přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody!

      

     Den: Sobota 9. října 2021

     Čas: 10:00

     Sraz: ve Žluticích na Velkém náměstí

     Průvodci: RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (zoolog, Muzeum K. Vary.)
     Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědec na volné noze)

     Náplň: Pozorování přirozeně meandrující řeky, doprovodné flóry a při troše stěstí také třeba bobrů, mihulí nebo ledňáčků.

    • Eko koutek

    • Přes prázdniny vznikl v prvním patře školy Eko koutek. Žáci všeho věku si zde mohou prohlédnout a přečíst mnoho materiálů, které jsou souvisí s tématy životního prostředí, ochrana přírody, zodpovědným a šetrným chováním k přírodě kolem nás. Do Eko koutku přispívají svými výtvory a referáty i sami žáci. Jedním takovým příspěvkem byl i samotný nadpis, který vyráběli žáci pátého ročníku v rámci předmětu Člověk a svět práce. Kdy se oni sami seznamovali s různými odpadními materiály a jejich vlastnostmi. Dalšími výtvory jsou postavičky z odpadového materiálu a základní informace k aktuálním dnům související s ekologií v podobě referátů.

      

   •  Plán akcí EVVO 

     

    Září

    - 20. 9. Den bez aut

     

    Říjen

    - 2. 10. Světový den hospodářských zvířat

    - 4. 10. Mezinárodní den zvířat

    - 20. 10. Den stromů

     

    Listopad

    - odpady, černé skládky

     

    Prosinec

    - 11. 12. Mezinárodní den hor (podnebí, fauna, flóra, chráněné oblasti)

    - směřováno na Doupovské a Krušné hory

     

    Leden

    10. 1. Mezinárodní den velryb (, tuleňů a lachtanů) + oceány

    - ohrožení, výskyt, fotografie znečištěných oceánů, …

     

    Únor

    - 2. 2. Světový den mokřadů

     

    Březen

    - 3. 3. Světový den divoké přírody

    - 22. 3. Mezinárodní den vody

     

    Duben

    - 1. 4. Mezinárodní den ptactva

    - 7. 4. Světový den zdraví (– bio produkty)

    - 22. 4. Den Země

    - 30. 4. Mezinárodní den květin

     

    Květen

    - 3. 5. Den Slunce

    - 24. 5. Evropský den národních parků

     

    Červen

    - 5. 6. Mezinárodní den životního prostředí

    - 15. 6. Den větru

    - 27. 6. Světový den rybářství

  • Akce „Pojďte s námi do přírody!“

   17. 9. 2021 Doupovské hory – významná ptačí oblast (Valeč)

   https://www.zamek-valec.cz/cs/akce/76205-doupovske-hory-vyznamna-ptaci-oblast-prednaska-bc-vit-tejrovsky

   2. 10. 2021 1. ročník putování barokní krajinou Valče

   https://www.zamek-valec.cz/cs/akce/76076-1-rocnik-pochodu-barokni-krajinou-valce

   9. 10. 2021 Putování podél Střely (Žlutice)

   polovina října Principy ochrany přírody v Doupovských horách (Valeč)

   16. 10. 2021 Bochovský středověk – hrady Hungerberg a Hartenštejn a kostel sv. Jakuba

   22. 10. 2021 Savci Doupovských hor (Valeč)

    • 22. září - MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT

    • Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září.

     Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy.

     Den bez aut slouží k tomu ,abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů automobilů.

     Téma letošního roku je „ Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“

     V letošním roce se můžeme všichni zapojit do výzvy ,, Pěšky do školy- Rozejdi se s nudou!“

     Cesta pěšky do školy je příležitost něco zažít. Zastav se pro kamaráda a užijte si ráno.

     Pojďte se s námi všichni rodiče, děti, učitelé zapojit do akce ,,Pěšky do školy, která si dává za cíl zdravě a aktivně strávit začátek dne a také napomoci zdravějšímu a bezpečnějšímu prostředí okolo školy.