• Předávání prvních vysvědčení

     • V pondělí 31. ledna obdrželi naši prvňáci z rukou třídních učitelek svoje první vysvědčení. Zároveň jako odměnu za svoji úspěšnou školní práci dostali od pana starosty pozornost v podobě knihy.

     • Robotika v naší škole

     • Od nového školního roku jsme obnovili výuku volitelných předmětů na 2. stupni. Jedním z nich je i robotika spojená s programováním.

    • Nabídka zájmových kroužků
     • Nabídka zájmových kroužků

     • V příloze zveřejňujeme přehled nabízených zájmových kroužků. Může dojít ke změnám. Kroužky se nemusí naplnit (minimální počet pro otevření kroužku je ve většině případů 12 osob) a nezahájí tedy činnost. Případně se během roku může objevit nabídka nového kroužku.

      V případě nemožnosti činnosti kroužků z hygienických důvodů bude účastníkům vrácena poměrná částka platby za kroužek. Minimální rozsah činnosti kroužku za pololetí je 12 hodin.

      Kroužky pro rok 2021-22.pdf

    • Organizace zahájení školního roku.
     • Organizace zahájení školního roku.

     • Letošní 1. září proběhne v naší škole netradičně. Vzhledem k povinnosti testovat žáky na Covid-19 nebude velké shromáždění před školou, ale děti ze 2.-9. třídy se otestují a půjdou rovnou do svých tříd. Testování bude probíhat od 7.20 u všech vstupů do školy s výjimkou hlavního. Vchodem u jídelny projdou na test žáci 2.-4. třídy. 5. a 6. třída půjde do školy zadním vchodem, 7. a 8. vstupem u tělocvičny. Žáci 9. ročníku se budou testovat ve venkovní učebně. Škola pro žáky v tento den skončí kolem 9. hodiny.

      Před školou zůstanou pouze děti, které půjdou poprvé do školy. Ty slavnostně přivítáme v 8 hodin a deváťáci je odvedou do tříd. Rodiče bohužel do školy nemohou, ale později se sejdou s učitelkami z 1. třídy ve venkovní učebně. Prvňáci budou otestováni až ve čtvrtek 2. září.

      Žáci budou testováni 1.9.2021, 6.9.2021., 9.9.2021.

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Je nutné, aby žák doložil potvrzení o této skutečnosti, aby nebyl testován.

      Při vstupu do budovy školy musí být zakryty dýchací cesty v souladu s platnými nařízeními. Dýchací cesty jsou zakryty vždy při pohybu ve společných prostorách školy. Dýchací cesty tedy aktuálně nemusí být zakryty při frontální výuce ve školních lavicích, při sportu a při konzumaci stravy.

      Ve školní družině budou žáci ochranu dýchacích cest potřebovat po celou dobu pobytu uvnitř budovy.

    • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky
     • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky

     • Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech školách ve středu 1. září 2021.

      Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

      Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

      Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

      Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

      Jarní prázdniny proběhnou v našem kraji v termínu 14. 3. - 20. 3. 2022.

       

     • Pasování na čtenáře

     • Ve čtvrtek 17. června proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Tradiční školní akce proběhla v opožděném termínu, ale již s většími čtenářskými dovednostmi dětí. Poděkování zaslouží všichni, kdo se na rychlé organizaci podíleli - paní učitelky, dámy z knihovny a vedení města za nákup knížek a ocenění pedagogů. Bylo to fajn a věříme, že děti akce motivuje k dalšímu čtení. Galerie

    • Schůzka s budoucími prvňáčky
     • Schůzka s budoucími prvňáčky

     • Srdečně zveme na schůzku rodičů a dětí zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Schůzka proběhne dne 17. 6. 2021 od 17.00 h na naší škole. Těšíme se na Vás.

    • Obnovení skupinové výuky v ZUŠ
     • Obnovení skupinové výuky v ZUŠ

     • Od 24.5.2021 bude v naší ZUŠ opět probíhat prezenční skupinová výuka bez omezení dle rozvrhů. (TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR, HUDEBNÍ NAUKA, ZUŠKABAND, SBOROVÝ ZPĚV atd.)

    • Běžná výuka ve škole od 17. května
     • Běžná výuka ve škole od 17. května

     • Na základě rozhodnutí Ministerstva školství s platností od 17.5.2021 se ruší omezení v docházce žáků do školy (končí "rotační výuka") a umožňuje se osobní přítomnost žáků bez rotací ve škole. Od pondělí tedy škola bude vyučovat všechny žáky prezenčně dle běžného rozvrhu. Žáci budou testováni dle stávajících podmínek při prvním příchodu do školy v týdnu. Potřebná i nadále zůstává ochrana dýchacích cest. V běžném provozu bude také školní stravování a školní družina i klub. Zároveň žádáme, aby všichni žáci, kteří mají zapůjčené školní notebooky či tablety, donesli tato zařízení zpět.

     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

     • Ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice, příspěvková organizace v souladu s ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, o přijetí žáků dle seznamu v příloze.  Rozhodnuti_o_prijeti_2021-reg.c.pdf

    • Návrat žáků 2. stupně do školy
     • Návrat žáků 2. stupně do školy

     • Na základě rozhodnutí MŠMT bude v našem kraji od 3. května umožněna prezenční výuka žáků 2. stupně. Bude probíhat rotační formou, v případě naší školy jeden týden žáci 8. a 9. tříd, v dalším týdnu budou do školy docházet žáci 6. a 7. tříd. V pondělí 3. května tedy začíná běžná výuka dle rozvrhu osmákům a deváťákům, a to včetně tělesné výchovy. Po domluvě je možné běžné stravování ve školní jídelně a využití školního klubu. Všichni žáci 2. stupně budou 2x týdně testováni antigenními testy. K testům do školy budou přicházet vchodem u jídelny. Bylo by dobré, aby žáci přicházeli do školy již od 7.20.

    • Den Země
     • Den Země

     • Den Země je den věnovaný Zemi. Je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí. Zdravější životní prostředí je výsledkem kolektivní snahy lidí po celém světě. A i ta nejmenší snaha se počítá. Proto vyhlašujeme soutěž pro žáky na téma "DEN ZEMĚ“. Zapojit se mohou žáci I. a II. stupně.

      Více v příloze: Den_Zeme.pdf

     • Zrušení platby za školní družinu

     • Z rozhodnutí ředitele školy se vzhledem k epidemické situaci ruší poplatek za školní družinu vybíraný za 2. pololetí. Případné přeplatky budou vráceny.

    • Fotosoutěž - jaro
     • Fotosoutěž - jaro

     • Školní klub vyhlašuje fotosoutěž pro žáky školy na téma JARO. Zapojit se mohou všichni, kdo v průběhu měsíců dubna a května vyfotografují a odešlou snímek na mailovou adresu školního klubu - skolniklub @ zsazusz.cz (psáno bez mezer). Nejúspěšnější fotografie budou vystaveny ve vestibulu školy a jejich autoři budou odměněni.

      Fotosoutez.pdf