• Obnovení skupinové výuky v ZUŠ
     • Obnovení skupinové výuky v ZUŠ

     • Od 24.5.2021 bude v naší ZUŠ opět probíhat prezenční skupinová výuka bez omezení dle rozvrhů. (TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR, HUDEBNÍ NAUKA, ZUŠKABAND, SBOROVÝ ZPĚV atd.)

    • Běžná výuka ve škole od 17. května
     • Běžná výuka ve škole od 17. května

     • Na základě rozhodnutí Ministerstva školství s platností od 17.5.2021 se ruší omezení v docházce žáků do školy (končí "rotační výuka") a umožňuje se osobní přítomnost žáků bez rotací ve škole. Od pondělí tedy škola bude vyučovat všechny žáky prezenčně dle běžného rozvrhu. Žáci budou testováni dle stávajících podmínek při prvním příchodu do školy v týdnu. Potřebná i nadále zůstává ochrana dýchacích cest. V běžném provozu bude také školní stravování a školní družina i klub. Zároveň žádáme, aby všichni žáci, kteří mají zapůjčené školní notebooky či tablety, donesli tato zařízení zpět.

     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

     • Ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice, příspěvková organizace v souladu s ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, o přijetí žáků dle seznamu v příloze.  Rozhodnuti_o_prijeti_2021-reg.c.pdf

    • Návrat žáků 2. stupně do školy
     • Návrat žáků 2. stupně do školy

     • Na základě rozhodnutí MŠMT bude v našem kraji od 3. května umožněna prezenční výuka žáků 2. stupně. Bude probíhat rotační formou, v případě naší školy jeden týden žáci 8. a 9. tříd, v dalším týdnu budou do školy docházet žáci 6. a 7. tříd. V pondělí 3. května tedy začíná běžná výuka dle rozvrhu osmákům a deváťákům, a to včetně tělesné výchovy. Po domluvě je možné běžné stravování ve školní jídelně a využití školního klubu. Všichni žáci 2. stupně budou 2x týdně testováni antigenními testy. K testům do školy budou přicházet vchodem u jídelny. Bylo by dobré, aby žáci přicházeli do školy již od 7.20.

    • Den Země
     • Den Země

     • Den Země je den věnovaný Zemi. Je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí. Zdravější životní prostředí je výsledkem kolektivní snahy lidí po celém světě. A i ta nejmenší snaha se počítá. Proto vyhlašujeme soutěž pro žáky na téma "DEN ZEMĚ“. Zapojit se mohou žáci I. a II. stupně.

      Více v příloze: Den_Zeme.pdf

     • Zrušení platby za školní družinu

     • Z rozhodnutí ředitele školy se vzhledem k epidemické situaci ruší poplatek za školní družinu vybíraný za 2. pololetí. Případné přeplatky budou vráceny.

    • Fotosoutěž - jaro
     • Fotosoutěž - jaro

     • Školní klub vyhlašuje fotosoutěž pro žáky školy na téma JARO. Zapojit se mohou všichni, kdo v průběhu měsíců dubna a května vyfotografují a odešlou snímek na mailovou adresu školního klubu - skolniklub @ zsazusz.cz (psáno bez mezer). Nejúspěšnější fotografie budou vystaveny ve vestibulu školy a jejich autoři budou odměněni.

      Fotosoutez.pdf

    • Rozhýbeme Žlutice - Geocaching
     • Rozhýbeme Žlutice - Geocaching

     • Po skončení první části soutěže "Rozhýbeme Žlutice" Vám nabízíme k možnému využití další aktivitu - Geocaching. Zájemci tedy mají možnost se zapojit, pokračovat v pohybových aktivitách a poznávat okolí Žlutic. Základním cílem je doložit, že jste objevili všechny připravené skrýše. Nebo nabídku můžete využít pouze jako motivaci k výletů po městě a okolí. V příloze najdete základní informace a zadání aktivity. Podrobnosti získáte ve speciální Google učebně.

    • Rozhýbeme Žlutice - konečné výsledky
     • Rozhýbeme Žlutice - konečné výsledky

     • Soutěž byla ukončena ke konci března. V příloze najdete konečné výsledky. Chválíme všechny, kdo se do soutěže zapojili. Nejlepší budou oceněni, ale cílem nebylo pouze vítězství, ale především pohyb na čerstvém vzduchu. Proto pro Vás již máme nachystanou další aktivitu - Geocaching. Podrobnosti naleznete v novém článku.

    • Výuka od 8. března 2021
     • Výuka od 8. března 2021

     • Vzhledem k platným hygienickým opatřením bude od pondělí 8. března 2021 probíhat veškeré vyučování pouze distanční formou (a to včetně výuky žáků z 1. a 2. ročníku). Škola bude pro žáky uzavřena. Výjimkou je převzetí výukových materiálů na recepci školy (8.30 - 14 hod.), případně (zcela výjimečně) individuální konzultace po dohodě s pedagogem. Individuální vyzvedávání obědů ve školní jídelně je po domluvě s vedoucí školní kuchyně možné.

    • Rozhýbeme Žlutice?
     • Rozhýbeme Žlutice?

     • Pojďme se hýbat a soutěžit! Máme pro Vás soutěž a trošku náhradu za hodiny tělocviku, které už dlouho nemáte. Nejlepší jednotlivci i třídy získají odměny. Soutěžit můžete i proti učitelům, kteří se také zapojili. Pravidla soutěže najdete v příloze.

    • Pokračování distanční výuky a vysvědčení
     • Pokračování distanční výuky a vysvědčení

     • Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude i nadále pokračovat distanční výuka pro 3. - 9. ročník. Zatím minimálně do začátku února. Pololetní vysvědčení si žáci vyzvednou až po opětovném nástupu do školy. V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny. V tento den nebude probíhat žádná forma výuky.

    • Výuka od 4. ledna 2021
     • Výuka od 4. ledna 2021

     • Od 4. ledna budou do školy docházet pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku (s povinnou účastí). Školní družina funguje také pouze pro žáky z 1. a 2. třídy. Tito žáci mohou samozřejmě docházet i na obědy.  Ostatní žáci si mohou po domluvě s vedoucí školní kuchyně docházet pro obědy v čase 11.15 -11.30, případně 13.00 - 14.00.

      Pravidla distanční výuky od 4.1.21.pdf

     • Mikuláš a čerti

     • V pátek 4. prosince prošli kolem naší školy Mikuláš a čerti. V galerii naleznete několik fotografií.

    • Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020
     • Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020

     • Od 25.11.je umožněna individuální výuka v ZUŠ.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka všech žáků 1. stupně.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka žáků 9. ročníku.

      Od 30.11. je povolena povinná docházka žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě od pondělí 30.11.20 budou do školy chodit žáci 6.A, 6.B a 7.A. Od 7.12. budou do školy docházet žáci 7.B, 8.A a 8.B.

      Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina i školní klub. Stravování je potřeba si opět přihlásit. Informace k provozu škol od 25. a 30 11.pdf

    • Podpořme seniory v pečovatelském domě
     • Podpořme seniory v pečovatelském domě

     • Školní klub připravil pro všechny žáky školy akci, do které se mohou zapojit i zaměstnanci nebo třeba bývalí žáci školy. Cílem je v předvánoční době potěšit seniory z pečovatelského domu. Zapojit se můžete tím, že vyrobíte jakýkoli jednoduchý vánoční předmět - dekoraci, přáníčko, ozdobu na stromeček, svícen a podobně. Fantazii se meze nekladou. Své výrobky můžete nosit do školy od 23. listopadu. Plakátek.pdf

       

    • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku
     • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku

     • Na základě pokynu MŠMT se od 18. listopadu obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka poběží dle běžného rozvrhu tříd. Pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna. Děti musí po celou dobu povinně používat roušku. Dále jsou možné prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky – učitelé si mohou zvát žáky od 3. ročníků výš na individuální konzultaci.

      Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020.pdf

    • Pokračování v distanční výuce
     • Pokračování v distanční výuce

     • Vzhledem k stále se prodlužujícímu období, kdy děti nemohou docházet do školy, jsme se rozhodli více zpřehlednit to, co by děti měly vždy během týdne zvládnout. Proto na zde webové stránce školy pod odkazem PLÁNY DISTANČNÍ VÝUKY najdete týdenní přehled učiva a s tím spojených povinností žáků každé třídy (od 5. ročníku výše). Věříme, že to pomůže tomu, abyste vy měli větší přehled a děti mohly lépe zvládat tuto složitou a pro všechny náročnou situaci.

      Dále platí, že žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro digitální distanční výuku, by měli docházet do školy pro připravené vytištěné výukové materiály a po vypracování je opět do školy vracet. Využívejte zadní vchod do školy, kde jsou připraveni vám pomoci asistenti pedagoga.  

      Základem distanční výuky budou více hlavní předměty. Je však také potřeba, aby alespoň v omezené míře probíhala výuka i v méně významných předmětech (výchovy), ale vše by mělo být jen v nejzákladnějším rozsahu.

      Mgr. Luděk Svoboda

     • Omezení osobní docházky do školy

     • Z rozhodnutí MŠMT (Čj. MSMT-39443/2020-2) z 13. října 2020 platí následující:

      - u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole,

      - u základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách.,

      - školy povinně přešly na distanční vzdělávání (viz. pokyny níže),

      - školní jídelna je v provozu, žáci, kteří mají zájem se stravovat (za dotovanou cenu), se musí znovu přihlásit a dodržovat stanovená pravidla,

      V případě změny situace Vás budeme informovat.

      12_10_2020_INFORMACE_PRO_SKOLY_A_SKOLSKa_ZARIZENI_final.pdf

    • Používání prostředí Google a Edupage
     • Používání prostředí Google a Edupage

     • Distanční výuka probíhá v on-line formě dle běžného školního rozvrhu (pokud není s vyučujícím domluveno jinak). Všichni žáci školy obdrželi od svých třídních učitelů přihlašovací údaje do dvou webových prostředí (Edupage a Google), přes která probíhá distanční výuka. V příloze najdete bližší informace k jejich využívání. V případě žáků, kteří nemohou pracovat prostřednictvím internetu, platí povinnost vyzvedávání a odevzdávání materiálů ve škole.

      Postupy_pri_prihlasovani.pdf

      Návod k používání Google Učebny

      Máte-li problém s přihlášením do aplikace Classroom (Google učebna) na mobilu s operačním systémem Android, přihlašte se do systému skrze webový prohlížeč Chrome, nebo můžete využít návodu, který pro vás objevil, vyzkoušel a sepsal Dan z deváté třídy. Za což mu děkujeme.

      Zprovoznění aplikace Classroom na soukromém mobilu s Androidem.