• Konzultace pro žáky

    Každý žák má v průběhu celého roku možnost obrátit se na kteréhokoliv pedagoga a domluvit si konzultaci (individuální schůzku). Elektronické kontakty na jednotlivé vyučující mají podobu:  příjmení@zsazusz.cz

    Konzultace pro rodiče

    Zákonní zástupci žáka mají možnost kontaktovat jednotlivé učitele elektronicky nebo prostřednictvím školního telefonu a domluvit si termín schůzky s učitelem či učiteli. Rádi Vám po objednání termínu poskytneme podporu a případně vyřešíme Vaše podněty.