Přihláška ke studiu na naší škole

Informace pro rodiče žáků prvního stupně,
kteří chtějí přihlásit své dítě k výuce ve skupinách po dobu trvání mimořádného opatření MZ (25.5.-30.6.2020).

Máte-li zájem umístit své dítě do skupiny pro období 25.5. až 30.6. 2020, vyplňte, prosíme přihlášku 1. stupeň 25.5.-30.6.2020.

Získané údaje potřebujeme znát, abychom mohli zorganizovat skupiny i v odpoledním termínu.

Přihlášku je třeba vyplnit nejpozději do 18.5.2020, po tomto termínu již nelze vaše dítě zapsat! 

Vyplnění přihlášky

Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


Prohlédnout stav / změnit přihlášku

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře: