• Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020
     • Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020

     • Od 25.11.je umožněna individuální výuka v ZUŠ.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka všech žáků 1. stupně.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka žáků 9. ročníku.

      Od 30.11. je povolena povinná docházka žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě od pondělí 30.11.20 budou do školy chodit žáci 6.A, 6.B a 7.A. Od 7.12. budou do školy docházet žáci 7.B, 8.A a 8.B.

      Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina i školní klub. Stravování je potřeba si opět přihlásit. Informace k provozu škol od 25. a 30 11.pdf

    • Podpořme seniory v pečovatelském domě
     • Podpořme seniory v pečovatelském domě

     • Školní klub připravil pro všechny žáky školy akci, do které se mohou zapojit i zaměstnanci nebo třeba bývalí žáci školy. Cílem je v předvánoční době potěšit seniory z pečovatelského domu. Zapojit se můžete tím, že vyrobíte jakýkoli jednoduchý vánoční předmět - dekoraci, přáníčko, ozdobu na stromeček, svícen a podobně. Fantazii se meze nekladou. Své výrobky můžete nosit do školy od 23. listopadu. Plakátek.pdf

       

    • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku
     • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku

     • Na základě pokynu MŠMT se od 18. listopadu obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka poběží dle běžného rozvrhu tříd. Pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna. Děti musí po celou dobu povinně používat roušku. Dále jsou možné prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky – učitelé si mohou zvát žáky od 3. ročníků výš na individuální konzultaci.

      Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020.pdf

    • Pokračování v distanční výuce
     • Pokračování v distanční výuce

     • Vzhledem k stále se prodlužujícímu období, kdy děti nemohou docházet do školy, jsme se rozhodli více zpřehlednit to, co by děti měly vždy během týdne zvládnout. Proto na zde webové stránce školy pod odkazem PLÁNY DISTANČNÍ VÝUKY najdete týdenní přehled učiva a s tím spojených povinností žáků každé třídy (od 5. ročníku výše). Věříme, že to pomůže tomu, abyste vy měli větší přehled a děti mohly lépe zvládat tuto složitou a pro všechny náročnou situaci.

      Dále platí, že žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro digitální distanční výuku, by měli docházet do školy pro připravené vytištěné výukové materiály a po vypracování je opět do školy vracet. Využívejte zadní vchod do školy, kde jsou připraveni vám pomoci asistenti pedagoga.  

      Základem distanční výuky budou více hlavní předměty. Je však také potřeba, aby alespoň v omezené míře probíhala výuka i v méně významných předmětech (výchovy), ale vše by mělo být jen v nejzákladnějším rozsahu.

      Mgr. Luděk Svoboda

     • Omezení osobní docházky do školy

     • Z rozhodnutí MŠMT (Čj. MSMT-39443/2020-2) z 13. října 2020 platí následující:

      - u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole,

      - u základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách.,

      - školy povinně přešly na distanční vzdělávání (viz. pokyny níže),

      - školní jídelna je v provozu, žáci, kteří mají zájem se stravovat (za dotovanou cenu), se musí znovu přihlásit a dodržovat stanovená pravidla,

      V případě změny situace Vás budeme informovat.

      12_10_2020_INFORMACE_PRO_SKOLY_A_SKOLSKa_ZARIZENI_final.pdf

    • Používání prostředí Google a Edupage
     • Používání prostředí Google a Edupage

     • Distanční výuka probíhá v on-line formě dle běžného školního rozvrhu (pokud není s vyučujícím domluveno jinak). Všichni žáci školy obdrželi od svých třídních učitelů přihlašovací údaje do dvou webových prostředí (Edupage a Google), přes která probíhá distanční výuka. V příloze najdete bližší informace k jejich využívání. V případě žáků, kteří nemohou pracovat prostřednictvím internetu, platí povinnost vyzvedávání a odevzdávání materiálů ve škole.

      Postupy_pri_prihlasovani.pdf

      Návod k používání Google Učebny

      Máte-li problém s přihlášením do aplikace Classroom (Google učebna) na mobilu s operačním systémem Android, přihlašte se do systému skrze webový prohlížeč Chrome, nebo můžete využít návodu, který pro vás objevil, vyzkoušel a sepsal Dan z deváté třídy. Za což mu děkujeme.

      Zprovoznění aplikace Classroom na soukromém mobilu s Androidem.

    • Zrušení kroužků
     • Zrušení kroužků

     • Vedení školy oznamuje, že vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pro letošní rok rušíme nabídku zájmových kroužků. Nejsme bohužel schopni zajistit jejich bezpečné a pravidelné konání ve stávajícíh podmínkách.

    • Používání roušek
     • Používání roušek

     • AKTUALIZOVÁNO K 17.9.! Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení. Nově tedy včetně učeben. Rouška u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Neplatí také pro žáky a pedagogy 1. stupně. Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry.

      Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2.pdf

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Zahájení školního roku 1. září by mělo proběhnou způsobem, při kterém žáci 2.- 9. ročníků v 7.45 -8 hodin rovnou do svých tříd. Zde se zhruba jednu vyučovací hodinu budou věnovat bezpečnostním a hygienickým poučením a dalším důležitým informacím. Poté pro ně první den ve škole skončí.

      Prvňáčci se svými rodiči se před školou sejdou na 8. hodinu. Po přivítání je žáci 9. třídy odvedou do svých učeben. Po krátkém povídání s paní učitelkou je odvedou asistentky na procházku po škole a okolí. Rodiče počkají před školou a třídní učitelky si je vezmou na krátkou schůzku po odchodu dětí. Poté všichni odejdou. Roušky pro žáky nejsou zatím nutné, ale samozřejmě je možné je používat.

    • Školní rok 2020/21
     • Školní rok 2020/21

     • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

      Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

      Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

      Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v naší škole v termínu 1. 3. - 7. 3. 2021  

    • Informace k vydávání vysvědčení a zakončení školního roku
     • Informace k vydávání vysvědčení a zakončení školního roku

     • Letošní školní rok bude v naší škole ukončen v úterý 30. června. Žáci vzhledem k situaci obdrží vysvědčení individuálně v prostoru vstupu do školy v čase mezi 8. až 10. hodinou. Výjimku tvoří žáci devátého ročníku, kteří od 10 hodin převezmou svá poslední vysvědčení hromadně v prostoru venkovní třídy. Pokud někdo z žáků není schopen ve stanoveném termínu vysvědčení převzít, má možnost si jej následně vyzvednout v kanceláři školy.

      Zároveň upozorňuji na potřebu vrátit všechny učebnice, vyklidit šatní skříňky, v případě vycházejících navíc vrátit stravovací čipy a vyřídit ostatní záležitosti. Toto je potřeba učinit nejpozději do pondělí 29.6.

    • Nástup žáků 2. stupně do školy
     • Nástup žáků 2. stupně do školy

     • Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 25. května 2020 ZŠ a ZUŠ Žlutice umožní osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy ve škole od 8. června 2020 za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

      Podmínkou je písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a dodržování stanovených hygienických pokynů.

       

      V případě naší školy rozhodnutí MŠMT bude realizováno dvojím způsobem.

      1. Žáci se mohou účastnit individuální (či skupinové) konzultace po domluvě s vyučujícím.
      2. Žáci využijí možnost zúčastnit se společných třídnických hodin a společných předmětových konzultací. Tyto konzultace budou rozvrženy takto:
      • pondělí 8.6. a pondělí 15.6. pro všechny žáky 6. ročníku
      • úterý 9.6. a úterý 16.6. pro všechny žáky 7. ročníku
      • středa 10.6. a středa 17.6. pro všechny žáky 8. ročníku
      • čtvrtek 11.6. a čtvrtek 18.6. pro všechny žáky 9. ročníku

      Konzultace budou začínat v 8.15 a končit ve 12.30 u všech ročníků. Žáci se do školy předem nepřihlašují! Bude stanoven speciální rozvrh.

      Distanční výuka školy bude probíhat do 22.6. 2020

      Všichni žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně.

       

      1. června 2020

      Mgr. Luděk Svoboda

       

      Čestné prohlášení pdf.

    • Obnovení provozu školní kuchyně
     • Obnovení provozu školní kuchyně

     • Od pondělí 25. května 2020 obnoví provoz školní stravování při naší škole. Ke stravování se mohou přihlásit všichni žáci, kteří docházejí do školy na vyučování. Přihlášení je možné pouze telefonicky u vedoucí školní kuchyně. Kuchyně zatím bude připravovat pouze obědy, svačiny ne. Všichni účastníci stravování budou muset dodržovat stanovená hygienická pravidla.

      Jidelnicek_od_25.5..pdf

     • Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • V souvislosti se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení bych Vás chtěl informovat o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků při stanovených podmínkách.

      Účast dětí na vzdělávacích aktivitách je zcela dobrovolná. Je závislá na rozhodnutí zákonných zástupců dítěte.

      Neúčast na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Není možné, aby do školy přišel kdokoli s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
      2. Důrazně nedoporučujeme osobní účast na vzdělávacích aktivitách žákům, kteří patří do rizikových skupin (trpí jakýmkoliv onemocněním, poruchou imunitního systému, obezitou, diabetes či dalšími nemocemi). Stejně tak nedoporučujeme osobní účast ve škole žákům, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami s rizikovými faktory (osoby starší 65 let, osoby nemocné apod.).
      3. Pro žáky, kteří nebudou do školy osobně docházet, bude pokračovat stávající vzdálená výuka. U žáků, kterým dočasná vzdálená výuka vyhovuje, není nutné začít do školy docházet osobně.

       

      Žáci, kteří budou mít zájem na osobní účasti na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Pokud bude zájem o osobní účast žáka stupně ve výuce, je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Přihlášení je možné přes přihlášku na webu školy (horní lišta), případně telefonicky do kanceláře školy.
      2. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nezbytné podepsat před vstupem do školy (v příloze na webu - Čestné prohlášení.pdf):

      • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

      • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

      Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

       

      Vzdělávací aktivity ve škole

      1. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Není tedy možné zajistit, že žáci budou zařazeni do své třídy či ročníku (nebo že budou mít „svoji“ paní učitelku). Vytvoření skupin se odvine od počtu přihlášených žáků a jejich věku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
      2. Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (v našich podmínkách spíše 12). Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
      3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od případného opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
      4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      5. Pro přihlášené žáky bude docházka povinná každý den. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
      6. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
      7. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
      8. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
      9. Ranní družina nebude poskytována.
      10. Dopolední vzdělávací aktivity budou začínat v 8 hodin a většinou končit 4. vyučovací hodinou (11.40).
      11. Odpolední část bude končit nejpozději v 16 hodin. Nejedná se o školní družinu, účast je tedy zdarma. Žáka lze samozřejmě vyzvednout i dříve.
      12. Možnosti stravování ve školní jídelně budou dořešeny dle počtu přihlášených žáků k 18.5.
      13. Před nástupem žáka do školy bude potřeba upřesnit podmínky předávání, vyzvedávání a omlouvání konkrétních žáků (včetně situace, kdy žák nebude vpuštěn do školy z důvodu nesplnění hygienických podmínek).
      14. Žáci budou nuceni dodržovat veškeré stanovené hygienické podmínky.

       

       

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy