• Metodik prevence

    • Školní metodik prevence

      

     Ing. Ivana Pšenáková Ph.D.

     email: prevence@zsazusz.cz

     tel: 353393243-16

     kabinet: první patro, č.dv. 80

      

     Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem.

     Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické a koordinační (pro pedagogy), informační a poradenské (pro pedagogy a rodiče).

     O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci pod názvem Minimální preventivní program.

      

     S ČÍM SE TEDY NA MNE MŮŽETE OBRÁTIT? KTERÉ PROBLÉMY SPADAJÍ DO MÉ KOMPETENCE?

     • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

     • experimenty žáků s návykovými látkami

     • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

     • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

     • projevy rasové a menšinové intolerance

     • domácí násilí a sexuální zneužívání

     • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

       

     Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

      

  • Formuláře metodika prevence