• Zapojme se všichni

    • Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (Č. j.: MSMT-12036/2023-2)

    • Šablony III

    • Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2 - ZŠ a ZUŠ Žlutice

    • Šablony II

    •  

      Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2 - ZŠ a ZUŠ Žlutice