• Pravidla přihlašování a odhlašování  strávníků:

      

     Přihlášení nového strávníka je možné od 28. 8. 2023 v kanceláři školní jídelny. Od 8:00 hod. do 14:30 hod.
     Cena čipu (121,-) se platí hotově na místě. Platba za  obědy pouze převodem z banky nebo složenkou. Obědy lze objednat pouze po předchozím připsání platby na konto strávníka.
      
     Strávníci, kteří již mají obědy na září uhrazeny si je mohou samostatně přihlásit na www.strava.cz od 21. 8. 2023

      

     Přihlášení oběda i výběr musí být vždy proveden minimálně dva pracovní dny dopředu.

     Objednávání obědů je možné pouze:

     v aplikaci https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

     osobně u vedoucí školní jídelny.

     telefonicky – tel. 725 958 984 od 7:00 do 14:00 (i formou sms)

     na e-mailové adrese: kuchyne@zszlutice.cz

     • ve škole na informačním dotykovém panelu (kdy žáci musí mít přihlašovací údaje)


     Přihlášení oběda i jeho výběr musí být vždy proveden minimálně dva pracovní dny dopředu.

     Odhlášky se provádí v pracovní dny nejpozději den předem do 14:00. V případě nemoci v ten daný den do 8:00 telefonicky (i formou sms).

       

     Pokud budete mít zájem další měsíce na automatickém přihlašování jídelnou musíte jídelnu informovat - stačí telefonicky.
      
      
     Platby zasílejte do 20. dne předchozího měsíce.
      
      
     Stravné od 1. 9. 2023:

     žáci I kategorie (7-10 let)              30,-  úhrada na celý měsíc        630,-
     žáci II kategorie (11-14 let)           32,-  úhrada na celý měsíc        672,-
     žáci III. Kategorie (15 a více let)   34,-  úhrada na celý měsíc        714,-

     součástí oběda je: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně 1 ks doplněk ve formě salátu, ovoce, mléčného výrobku dle denní  nabídky
      
     Svačiny je možné přihlašovat od 5. 9. 2023.
     Cena svačiny je 25,- úhrada na celý měsíc 525,- 
     Přednost mají předem objednaní žáci.

     Čipy ke stravování prodané po 1. lednu 2021 se stávají majetkem strávníka a nevrací se. Cena čipu 121,- Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový. V případě nefunkčnosti čipu lze čip reklamovat. Záruční doba na funkčnost čipu je 2 roky. K reklamaci nelze poslat čip mechanicky poškozený. 

     Do věkových kategorií se zařazují žáci dle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku, což je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024
      
      
      

     Strávníci - žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci - další dny je nutné odhlásit.