• Pravidla přihlašování a odhlašování strávníků:

     Přihlašování jídla je možné prostřednictvím stránky www.strava.cz, telefonicky na čísle 725958984 případně SMS na stejném čísle, případně na terminálu v jídelně.

      Přihlášení jídla je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo do 14.00 hod. předchozího pracovního dne na terminálu v jídelně, telefonicky nebo SMS.

     Odhlašování je možné do 8.00 hod. ráno v den kdy chcete oběd odhlásit.

     Strávníci - žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci - další dny je nutné odhlásit.

     Ceny obědů:

     žáci I kategorie (7-10 let) 25,- úhrada na celý měsíc 525,-
     žáci II kategorie (11-14 let) 27,- úhrada na celý měsíc 567,-
     žáci III. Kategorie (15 a více let) 29,- úhrada na celý měsíc 609,-

     Cizí dospělí strávníci:65,- úhrada na celý měsíc 1365,-

     Platby provádějte do 20. dne předchozího měsíce.

     Neodhlášené obědy propadají.