• Od 1. 3. 2022  do 30. 6. 2022 hradí žákům obědy obec.

     Žádáme rodiče aby důsledně odhlašovali obědy v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Odhlášky se provádí do 8 hod. ráno.

     Pokud si žák nebude vyzvedávat objednané obědy, bude z projektu obce vyřazen.

     Připadné dotazy o projektu zodpovíme na telefonu 725958984 případně mailem: kuchyne@zszlutice.cz

      

      

     Pravidla přihlašování a odhlašování

      strávníků:

      Svačiny ve školní jídelně:

     Od 1. 3.  opět začínáme podávat svačiny ve školní jídelně. Svačiny se podávají formou švédských stolů a jsou určeny pro konzumaci v jídelně.

     Cena svačiny je 25,- Kč. Platba se provádí stejně jako u oběda předem na konto strávníka - stejný variabilní symbol.

      Svačiny jsou přístupné i strávníkům, kteří nechodí na oběd. Je nutné si koupit čip za 115,- Kč

      

     Přihlášky je možné provádět vždy pracovní den předem do 12:00 hod.  na www.strava.cz, telefonicky případně osobně v kanceláři jídelny. Odhlášky do 8:00 ráno daný den.

      

      

      

      

     Přihlášení nového strávníka je možné od 24. 8. 2021 v kanceláři školní jídelny.
     Cena čipu (115,-) se platí hotově na místě. Platba za  obědy pouze převodem z banky nebo složenkou.
      
     Strávníci, kteří již mají obědy na září uhrazeny si je mohou samostatně přihlásit na www.strava.cz. 
     Pokud budete mít zájem další měsíce na automatickém přihlašování jídelnou musíte jídelnu informovat - stačí telefonicky.
      
     Stravné od 1. 9. 2021:

     žáci I kategorie (7-10 let)              30,-  úhrada na celý měsíc        630,-
     žáci II kategorie (11-14 let)           32,-  úhrada na celý měsíc        672,-
     žáci III. Kategorie (15 a více let)   34,-  úhrada na celý měsíc        714,-

     součástí oběda je: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně 1 ks doplněk ve formě salátu, ovoce, mléčného výrobku dle nabídky

     Čipy ke stravování prodané po 1. lednu 2021 se stávají majetkem strávníka a nevrací se. Cena čipu 115,-

     Do věkových kategorií se zařazují žáci dle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku, což je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
      
     Platby zasílejte do 20. dne předchozího měsíce.
      

     Přihlašování jídla je možné prostřednictvím stránky www.strava.cz, 

     telefonicky na čísle 725 958 984 případně SMS na stejném čísle nebo na terminálu v jídelně.

     Přihlášení jídla je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo do 14.00 hod. předchozího pracovního dne na terminálu v jídelně, telefonicky nebo SMS.

     Odhlášení jídla je možné telefonicky (včetně SMS) do 8.00 hod. ráno v den kdy chcete oběd odhlásit. Na webu strava.cz předchozí den do 14.00 hod.

     Strávníci - žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci - další dny je nutné odhlásit.