• ZUŠ OPEN 2022

     • Po několikaleté přestávce mohli žáci naší ZUŠ opět veřejně prezentovat své umění. V rámci celorepublikové akce ZUŠ OPEN předvedli své dovednosti v nově otevřeném prostoru za městským infocentrem. Další fotografie pana Jana Boreckého najdete na fcb města.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie ZUŠ OPEN 2022.

     • Den Země 2022

     • V pátek 22. 2022 dubna proběhl tradiční projektový den. Všichni žáci školy se se svými pedagogy zapojili do akcí při kterých se nejen uklízelo, ale také se děti zapojily do dalších aktivit souvisejících s přírodou a ochranou životního prostředí.

    • Úspěch v okresním kole olympiády v ČJ
     • Úspěch v okresním kole olympiády v ČJ

     • Vítězkou okresního kola olympiády v českém jazyce se stala naše žákyně Dominika Boková z 9.A. Dominika následně uspěla i ve finále krajském a vybojovala postup do republikového kola. Gratulujeme.

    • Upozornění ze školní kuchyně
     • Upozornění ze školní kuchyně

     • Od počátku měsíce března hradí stravování ve školní jídelně dětským strávníkům město Žlutice. Bohužel se velmi brzy stalo to, čeho jsme se obávali. Část dětí na přihlášené a zaplacené obědy nedorazí.

      Žádáme tedy rodiče, aby důsledně odhlašovali obědy v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Odhlášky se provádí nejpozději do 8 hod. ráno. Pokud si žák nebude opakovaně vyzvedávat objednané obědy, bude z projektu města vyřazen.

      Připadné dotazy o projektu zodpovíme na telefonu 725958984 případně mailem: kuchyne@zszlutice.cz.

     • Recitační přehlídka 2022

     • Po roční přestávce, způsobené pandemií nemoci Covid 19, se ve středu 23. února konala tradiční školní recitační přehlídka.

      Jako vystupující se jí zúčastnili zástupci většiny tříd naší školy, jejich výkony potleskem ocenilo početné publikum.

      V okresním kole soutěže nás bude již poněkolikáté reprezentovat žákyně 9. A Dominika Boková.

     • Úspěšné žákyně

     • V pátek 18. února 2022 se děvčata, žákyně naší základní umělecké školy Leontina Janíčková a Ema Vejvodová zúčastnila okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje (zobcové flétny) v Karlových Varech. Byla to jejich první soutěž a za jejich výkony jim patří velká gratulace. Petr Levanský

    • Aktuální opatření ke Covid-19
     • Aktuální opatření ke Covid-19

     • Aktuálně není v platnosti žádné opatření ani omezení z pohledu Covid-19. Není tedy nutné používání roušek či respirátorů.

      Stále však platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky.

      Provoz školní jídelny stejně jako konání školních akcí i mimoškolních aktivit je také bez omezení.

       

     • Předávání prvních vysvědčení

     • V pondělí 31. ledna obdrželi naši prvňáci z rukou třídních učitelek svoje první vysvědčení. Zároveň jako odměnu za svoji úspěšnou školní práci dostali od pana starosty pozornost v podobě knihy.

     • Robotika v naší škole

     • Od nového školního roku jsme obnovili výuku volitelných předmětů na 2. stupni. Jedním z nich je i robotika spojená s programováním.

    • Nabídka zájmových kroužků
     • Nabídka zájmových kroužků

     • V příloze zveřejňujeme přehled nabízených zájmových kroužků. Může dojít ke změnám. Kroužky se nemusí naplnit (minimální počet pro otevření kroužku je ve většině případů 12 osob) a nezahájí tedy činnost. Případně se během roku může objevit nabídka nového kroužku.

      V případě nemožnosti činnosti kroužků z hygienických důvodů bude účastníkům vrácena poměrná částka platby za kroužek. Minimální rozsah činnosti kroužku za pololetí je 12 hodin.

      Kroužky pro rok 2021-22.pdf

    • Organizace zahájení školního roku.
     • Organizace zahájení školního roku.

     • Letošní 1. září proběhne v naší škole netradičně. Vzhledem k povinnosti testovat žáky na Covid-19 nebude velké shromáždění před školou, ale děti ze 2.-9. třídy se otestují a půjdou rovnou do svých tříd. Testování bude probíhat od 7.20 u všech vstupů do školy s výjimkou hlavního. Vchodem u jídelny projdou na test žáci 2.-4. třídy. 5. a 6. třída půjde do školy zadním vchodem, 7. a 8. vstupem u tělocvičny. Žáci 9. ročníku se budou testovat ve venkovní učebně. Škola pro žáky v tento den skončí kolem 9. hodiny.

      Před školou zůstanou pouze děti, které půjdou poprvé do školy. Ty slavnostně přivítáme v 8 hodin a deváťáci je odvedou do tříd. Rodiče bohužel do školy nemohou, ale později se sejdou s učitelkami z 1. třídy ve venkovní učebně. Prvňáci budou otestováni až ve čtvrtek 2. září.

      Žáci budou testováni 1.9.2021, 6.9.2021., 9.9.2021.

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Je nutné, aby žák doložil potvrzení o této skutečnosti, aby nebyl testován.

      Při vstupu do budovy školy musí být zakryty dýchací cesty v souladu s platnými nařízeními. Dýchací cesty jsou zakryty vždy při pohybu ve společných prostorách školy. Dýchací cesty tedy aktuálně nemusí být zakryty při frontální výuce ve školních lavicích, při sportu a při konzumaci stravy.

      Ve školní družině budou žáci ochranu dýchacích cest potřebovat po celou dobu pobytu uvnitř budovy.

    • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky
     • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky

     • Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech školách ve středu 1. září 2021.

      Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

      Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

      Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

      Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

      Jarní prázdniny proběhnou v našem kraji v termínu 14. 3. - 20. 3. 2022.

       

     • Pasování na čtenáře

     • Ve čtvrtek 17. června proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Tradiční školní akce proběhla v opožděném termínu, ale již s většími čtenářskými dovednostmi dětí. Poděkování zaslouží všichni, kdo se na rychlé organizaci podíleli - paní učitelky, dámy z knihovny a vedení města za nákup knížek a ocenění pedagogů. Bylo to fajn a věříme, že děti akce motivuje k dalšímu čtení. Galerie

    • Schůzka s budoucími prvňáčky
     • Schůzka s budoucími prvňáčky

     • Srdečně zveme na schůzku rodičů a dětí zapsaných do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Schůzka proběhne dne 17. 6. 2021 od 17.00 h na naší škole. Těšíme se na Vás.