• Čištění řeky Střely

     • Na noc z 5. na 6. dubna 2019 jsme s podporovateli naplánovali spaní ve škole v souvislosti s akcí ,,Čištění řeky Střely“, kterou pořádalo město. Pro žáky jsme na páteční odpoledne připravili pochod z Chyše do Žlutic s prohlídkou stájí pana Váni. Druhý den jsme s dětmi uklízeli odpadky okolo řeky. Překvapila nás ,,halda“ odpadků (plasty, hadry, roury, ...). V závěru akce nás čekalo občerstvení na Dolánce. Této akce se zúčastnilo 25 žáků a 8 pedagogů naší školy.    Soňa Vojíková

      Fotogalerie

     • Návštěva z Warmensteinachu

     • Letošní šesťáci navázali na spolupráci se školou ve Weidenbergu (škola, kterou navštěvují m. j. děti z partnerského města Warmensteinach). Tato spolupráce začala již minulý rok.

      Tentokrát na návštěvu přijeli žáci z Německa k nám, a to v hojném počtu. Dopoledne děti hrály v tělocvičně hry, ve kterých byla propojena němčina s češtinou. Odpoledne si prohlédly Žlutice a prošly část cesty Pohádkovým lesem.

      Velký dík patří všem, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, zejména za vstřícný přístup paním kuchařkám ze školní jídelny.

      Cílem tohoto setkání bylo navázat bližší kontakt s vrstevníky, což se zřejmě podařilo již během této krátké návštěvy, a naplánovat další společné akce. Těším se na ně.

      Mgr. Vendula Kuchtová


      Galerie