• Úspěšné žákyně

     • V pátek 18. února 2022 se děvčata, žákyně naší základní umělecké školy Leontina Janíčková a Ema Vejvodová zúčastnila okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje (zobcové flétny) v Karlových Varech. Byla to jejich první soutěž a za jejich výkony jim patří velká gratulace. Petr Levanský

    • Aktuální opatření ke Covid-19
     • Aktuální opatření ke Covid-19

     • Aktuálně není v platnosti žádné opatření ani omezení z pohledu Covid-19. Není tedy nutné používání roušek či respirátorů.

      Stále však platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky.

      Provoz školní jídelny stejně jako konání školních akcí i mimoškolních aktivit je také bez omezení.