• Obnovení skupinové výuky v ZUŠ
     • Obnovení skupinové výuky v ZUŠ

     • Od 24.5.2021 bude v naší ZUŠ opět probíhat prezenční skupinová výuka bez omezení dle rozvrhů. (TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR, HUDEBNÍ NAUKA, ZUŠKABAND, SBOROVÝ ZPĚV atd.)

    • Běžná výuka ve škole od 17. května
     • Běžná výuka ve škole od 17. května

     • Na základě rozhodnutí Ministerstva školství s platností od 17.5.2021 se ruší omezení v docházce žáků do školy (končí "rotační výuka") a umožňuje se osobní přítomnost žáků bez rotací ve škole. Od pondělí tedy škola bude vyučovat všechny žáky prezenčně dle běžného rozvrhu. Žáci budou testováni dle stávajících podmínek při prvním příchodu do školy v týdnu. Potřebná i nadále zůstává ochrana dýchacích cest. V běžném provozu bude také školní stravování a školní družina i klub. Zároveň žádáme, aby všichni žáci, kteří mají zapůjčené školní notebooky či tablety, donesli tato zařízení zpět.

     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

     • Ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice, příspěvková organizace v souladu s ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, o přijetí žáků dle seznamu v příloze.  Rozhodnuti_o_prijeti_2021-reg.c.pdf