• Základní informace

   • Výchovný poradce a pracovník pověřený spoluprací s poradenskými zařízeními:
    Mgr. Monika Volemanová

    Speciální pedagog:
    Mgr. Jarmila Zemanová
     

    Metodik prevence:
    Ing. Ivana Pšenáková, Ph.D.

     

    Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

    Před Vaší návštěvou vždy kontaktujte předem pracovníka ŠPP, abychom upřesnili termín konzultace.

    Výchovný poradce:
    e-mail: poradkyne@zszlutice.cz


    Speciální pedagog:
    e-mail: zemanova@zsazusz.cz


    Metodik prevence:
    e-mail: prevence@zsazusz.cz