• Pravidla přihlašování a odhlašování  strávníků:

       

     Přihlášení nového strávníka je možné od 22. 8. 2022 v kanceláři školní jídelny.
     Cena čipu (121,-) se platí hotově na místě. Platba za  obědy pouze převodem z banky nebo složenkou.
      
     Strávníci, kteří již mají obědy na září uhrazeny si je mohou samostatně přihlásit na www.strava.cz od 22. 8. 2022
      
     Pokud budete mít zájem další měsíce na automatickém přihlašování jídelnou musíte jídelnu informovat - stačí telefonicky.
      
     Stravné od 1. 9. 2022:

     žáci I kategorie (7-10 let)              30,-  úhrada na celý měsíc        630,-
     žáci II kategorie (11-14 let)           32,-  úhrada na celý měsíc        672,-
     žáci III. Kategorie (15 a více let)   34,-  úhrada na celý měsíc        714,-

     součástí oběda je: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně 1 ks doplněk ve formě salátu, ovoce, mléčného výrobku dle denní  nabídky
      
     Svačiny je možné přihlašovat od 5. 9. 2022.
     Cena svačiny je 25,- úhrada na celý měsíc 525,-

     Čipy ke stravování prodané po 1. lednu 2021 se stávají majetkem strávníka a nevrací se. Cena čipu 121,-

     Do věkových kategorií se zařazují žáci dle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku, což je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
      
     Platby zasílejte do 20. dne předchozího měsíce.
      

     Přihlašování jídla je možné prostřednictvím stránky www.strava.cz, 

     telefonicky na čísle 725 958 984 případně SMS na stejném čísle nebo na terminálu v jídelně.

     Přihlášení jídla je možné pouze do 12.00 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo do 14.00 hod. předchozího pracovního dne na terminálu v jídelně, telefonicky nebo SMS.

     Odhlášení jídla je možné telefonicky (včetně SMS) do 8.00 hod. ráno v den kdy chcete oběd odhlásit. Na webu strava.cz předchozí den do 14.00 hod.

     Strávníci - žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci - další dny je nutné odhlásit.