• Aktuální informace k testování na Covid-19
     • Aktuální informace k testování na Covid-19

     • Každé pondělí proběhne plošné testování žáků školy na Covid-19. Testovat se bude obdobně jako v minulých případech.

      Testování bude probíhat po ročnících:

      1.a 2. ročník jdou do školy hlavním vchodem.

      3., 4. a 5.třídy budou testovány při vstupu do školy u jídelny.

      6. a 7. ročníky půjdou zadním vchodem.

      8. a 9. vchodem u tělocvičny.

      Testování bude probíhat již od 7. 15. Nad dětmi ve škole již bude zajištěn dozor. Doporučujeme včasný příchod žáků, aby mohla první vyučovací hodina začít s co nejmenším zpožděním. Žáci, kteří nebudou testováni, jdou do školy vchodem určeným pro jejich ročník.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Obecné podmínky

      Testování je zacíleno na děti v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáky základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

      Doložit výsledek testu se týká také zaměstnanců škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci), kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech. Pro zaměstnance nicméně nejsou určeny centrálně rozvážené testy.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po  dobu 180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě(ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

      Pokud  se  dítě  nebo  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek“ pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (zvýšené použití ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.-k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se  musí  dodržovat do   doby platnosti stanovené  v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Covid-19-Prevention-Flyer.pdf