• Organizace zahájení školního roku.
     • Organizace zahájení školního roku.

     • Letošní 1. září proběhne v naší škole netradičně. Vzhledem k povinnosti testovat žáky na Covid-19 nebude velké shromáždění před školou, ale děti ze 2.-9. třídy se otestují a půjdou rovnou do svých tříd. Testování bude probíhat od 7.20 u všech vstupů do školy s výjimkou hlavního. Vchodem u jídelny projdou na test žáci 2.-4. třídy. 5. a 6. třída půjde do školy zadním vchodem, 7. a 8. vstupem u tělocvičny. Žáci 9. ročníku se budou testovat ve venkovní učebně. Škola pro žáky v tento den skončí kolem 9. hodiny.

      Před školou zůstanou pouze děti, které půjdou poprvé do školy. Ty slavnostně přivítáme v 8 hodin a deváťáci je odvedou do tříd. Rodiče bohužel do školy nemohou, ale později se sejdou s učitelkami z 1. třídy ve venkovní učebně. Prvňáci budou otestováni až ve čtvrtek 2. září.

      Žáci budou testováni 1.9.2021, 6.9.2021., 9.9.2021.

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Je nutné, aby žák doložil potvrzení o této skutečnosti, aby nebyl testován.

      Při vstupu do budovy školy musí být zakryty dýchací cesty v souladu s platnými nařízeními. Dýchací cesty jsou zakryty vždy při pohybu ve společných prostorách školy. Dýchací cesty tedy aktuálně nemusí být zakryty při frontální výuce ve školních lavicích, při sportu a při konzumaci stravy.

      Ve školní družině budou žáci ochranu dýchacích cest potřebovat po celou dobu pobytu uvnitř budovy.

    • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky
     • Organizace školního roku 2021/22 pro žáky

     • Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech školách ve středu 1. září 2021.

      Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

      Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

      Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

      Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

      Jarní prázdniny proběhnou v našem kraji v termínu 14. 3. - 20. 3. 2022.