• Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020
     • Informace k návratu žáků do škol – od 25.11. a 30.11.2020

     • Od 25.11.je umožněna individuální výuka v ZUŠ.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka všech žáků 1. stupně.

      Od 30.11. je uvolněna povinná docházka žáků 9. ročníku.

      Od 30.11. je povolena povinná docházka žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě od pondělí 30.11.20 budou do školy chodit žáci 6.A, 6.B a 7.A. Od 7.12. budou do školy docházet žáci 7.B, 8.A a 8.B.

      Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina i školní klub. Stravování je potřeba si opět přihlásit. Informace k provozu škol od 25. a 30 11.pdf

    • Podpořme seniory v pečovatelském domě
     • Podpořme seniory v pečovatelském domě

     • Školní klub připravil pro všechny žáky školy akci, do které se mohou zapojit i zaměstnanci nebo třeba bývalí žáci školy. Cílem je v předvánoční době potěšit seniory z pečovatelského domu. Zapojit se můžete tím, že vyrobíte jakýkoli jednoduchý vánoční předmět - dekoraci, přáníčko, ozdobu na stromeček, svícen a podobně. Fantazii se meze nekladou. Své výrobky můžete nosit do školy od 23. listopadu. Plakátek.pdf

       

    • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku
     • Obnovení povinné docházky pro žáky 1. a 2. ročníku

     • Na základě pokynu MŠMT se od 18. listopadu obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka poběží dle běžného rozvrhu tříd. Pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna. Děti musí po celou dobu povinně používat roušku. Dále jsou možné prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky – učitelé si mohou zvát žáky od 3. ročníků výš na individuální konzultaci.

      Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020.pdf

    • Pokračování v distanční výuce
     • Pokračování v distanční výuce

     • Vzhledem k stále se prodlužujícímu období, kdy děti nemohou docházet do školy, jsme se rozhodli více zpřehlednit to, co by děti měly vždy během týdne zvládnout. Proto na zde webové stránce školy pod odkazem PLÁNY DISTANČNÍ VÝUKY najdete týdenní přehled učiva a s tím spojených povinností žáků každé třídy (od 5. ročníku výše). Věříme, že to pomůže tomu, abyste vy měli větší přehled a děti mohly lépe zvládat tuto složitou a pro všechny náročnou situaci.

      Dále platí, že žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro digitální distanční výuku, by měli docházet do školy pro připravené vytištěné výukové materiály a po vypracování je opět do školy vracet. Využívejte zadní vchod do školy, kde jsou připraveni vám pomoci asistenti pedagoga.  

      Základem distanční výuky budou více hlavní předměty. Je však také potřeba, aby alespoň v omezené míře probíhala výuka i v méně významných předmětech (výchovy), ale vše by mělo být jen v nejzákladnějším rozsahu.

      Mgr. Luděk Svoboda