• Informace k vydávání vysvědčení a zakončení školního roku
     • Informace k vydávání vysvědčení a zakončení školního roku

     • Letošní školní rok bude v naší škole ukončen v úterý 30. června. Žáci vzhledem k situaci obdrží vysvědčení individuálně v prostoru vstupu do školy v čase mezi 8. až 10. hodinou. Výjimku tvoří žáci devátého ročníku, kteří od 10 hodin převezmou svá poslední vysvědčení hromadně v prostoru venkovní třídy. Pokud někdo z žáků není schopen ve stanoveném termínu vysvědčení převzít, má možnost si jej následně vyzvednout v kanceláři školy.

      Zároveň upozorňuji na potřebu vrátit všechny učebnice, vyklidit šatní skříňky, v případě vycházejících navíc vrátit stravovací čipy a vyřídit ostatní záležitosti. Toto je potřeba učinit nejpozději do pondělí 29.6.

    • Nástup žáků 2. stupně do školy
     • Nástup žáků 2. stupně do školy

     • Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 25. května 2020 ZŠ a ZUŠ Žlutice umožní osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy ve škole od 8. června 2020 za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

      Podmínkou je písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a dodržování stanovených hygienických pokynů.

       

      V případě naší školy rozhodnutí MŠMT bude realizováno dvojím způsobem.

      1. Žáci se mohou účastnit individuální (či skupinové) konzultace po domluvě s vyučujícím.
      2. Žáci využijí možnost zúčastnit se společných třídnických hodin a společných předmětových konzultací. Tyto konzultace budou rozvrženy takto:
      • pondělí 8.6. a pondělí 15.6. pro všechny žáky 6. ročníku
      • úterý 9.6. a úterý 16.6. pro všechny žáky 7. ročníku
      • středa 10.6. a středa 17.6. pro všechny žáky 8. ročníku
      • čtvrtek 11.6. a čtvrtek 18.6. pro všechny žáky 9. ročníku

      Konzultace budou začínat v 8.15 a končit ve 12.30 u všech ročníků. Žáci se do školy předem nepřihlašují! Bude stanoven speciální rozvrh.

      Distanční výuka školy bude probíhat do 22.6. 2020

      Všichni žáci se mohou přihlásit ke stravování ve školní jídelně.

       

      1. června 2020

      Mgr. Luděk Svoboda

       

      Čestné prohlášení pdf.