• Aktuální informace k podpoře výuky žáků naší školy.

     • Vzdálenou výuku organizujeme prostřednictvím stránky Mimořádné opatření“ na webových stránkách školy. Jedná se o odkaz na Google úložiště. Zde žáci najdou veškeré pokyny k domácí práci. Mimo to probíhá výuka na základě přímých pokynů přes systém Edupage. Po dosavadních zkušenostech ze vzdálené výuky jsem přistoupil k některým upřesněním.

      Učitelé budou zadávat pokyny tak, aby vždy nejpozději v pondělí do 12 hodin byly veškeré požadavky na celý týden zadány žákům v týdenních plánech na webu „Mimořádné opatření“. O případných testech by měli být žáci informováni minimálně 48 hodin předem. Prosím, rozlišujte testy (jako velké významné práce), které by měly být spíše výjimečné, a testy procvičovací, běžné, pracovní (prověření zvládnutí učiva, porozumění textu, vypracování úkolů apod), ve kterých jde učitelům hlavně o zpětnou vazbu, o to, jak žáci učivo zvládají.

      V tuto chvíli výuka není o známkách, ale především o tom, aby žáci efektivně využili vzniklý volný čas a v rámci možností procvičovali učivo, případně se rozumným způsobem seznamovali s učivem dalším.

      K tomu, aby tato práce měla svůj efekt, je občas potřebná i Vaše přiměřená spolupráce. Škola vše dělá s cílem pomoci dětem v dané situaci. Je jen na Vás, jaký časový prostor budete svým dětem věnovat a jak si výuku z domova nastavíte. Škola jen nabízí možnosti, jak se děti mohou v současných podmínkách z domova rozvíjet.

      Prosím, pokud máte nějaké konkrétní připomínky, návrhy, neváhejte školu se na školu obrátit. Nejvhodnější je samozřejmě kontaktovat přímo vyučující daných předmětů. Využívejte Edupage nebo emailovou komunikaci. Každý z učitelů má email se svým příjmením a druhou částí @zsazusz.cz

      Děkujeme za velikou spolupráci a pochopení celé situace.

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy

     • Vzdálená výuka

     • Od pondělí 16. března funguje systém vzdálené výuky pro žáky naší školy. Funguje ve dvojí podobě. Komunikace mezi učiteli a žáky probíhá přes osobní účty Edupage (vzdělávací materiály, procvičování, apod.). Druhým prostředím je složka ostatních materiálů, kterou najdete po kliknutí na odkaz Mimořádné opatření. Zde se žáci i rodiče dostanou do prostředí uložených výukových materiálů a odkazů, které připravili učitelé naší školy. Žáci těmito způsoby mohou procvičovat učivo a seznamovat se s učivem novým dle pokynů svých vyučujících.

    • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice
     • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • Provoz školy je do odvolání mimořádného opatření zastaven. Mimo provoz jsou i základní umělecká škola, školní družina a školní klub, od pondělí 16. března nevaří ani pro cizí strávníky školní jídelna. Mimo provoz je do odvolání i tělocvična školy, včetně nasmlouvaných pronájmů.

      Škola připravuje systém vzdálené výuky pro žáky, který by měl od pondělí 16. března být v provozu. Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali webové stránky školy a informace poskytnuté prostřednictvím systému Edupage. Byli bychom rádi, aby se žáci i po dobu mimořádného opatření vzdělávali a procvičovali učivo z domova. Z těchto důvodů žádáme rodiče a žáky, aby potvrdili třídním učitelům používaný přístup do systému Edupage. Děkujeme za pochopení.

     • Uzavření ZŠ a ZUŠ

     • Ode dne 11.3. je z důvodu Nařízení vlády ČR uzavřen až do odvolání provoz základních, středních a odborných škol na území ČR. Od tohoto data je uzavřen provoz ZŠ a ZUŠ Žlutice (jak základní škola, tak základní umělecká škola), v provozu nebude ani družina ani školní klub. Žáci zůstávají doma a případně se připravují podle pokynů vyučujících. Sledují Edupage.

      Na sekretariátu školy je možné  od 9 hodin ve středu 10.3. nechat si potvrdit vyplněnou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

      Odkaz na formulář MPSV - https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

      Nařízení platí do odvolání. Sledujte webové stránky školy, systém edupage, stejně jako další informační zdroje. Komunikace s vyučujícími resp. vedením školy možná např. pomocí oficiálních e-mailů či systému edupage.

       

      V příloze oficiální text mimořádného opatření: