• Úspěch na zeměpisné olympiádě
     • Úspěch na zeměpisné olympiádě

     • Na okresním kole zeměpisné olympiády, která proběhla v Ostrově, dosáhli velmi dobrých výsledků dva žáci z naší školy. Ve svých kategoriích obsadili postupové druhé místo a bohužel nepostupové třetí místo ve starší kategorii. V krajském kole potvrdil Tomáš ze sedmé třídy svoji šikovnost a vyhrál s výrazným náskokem krajské kolo. Gratulujeme.

     • Předání darů od Amazonu

     • Naše škola obdržela dar od firmy Amazon. Jedná se o knihy a elektronické čtečky, které mají dále podporovat snahu školy o zlepšení čtenářské gramotnosti dětí.

     • Ocenění recitátorek

     • Krásných výsledků dosáhly žákyně naší školy také na okresním kole recitační soutěže. Se svými vystoupeními básnickými či prozaickými se úspěšně prezentovalo pět dívek v několika kategoriích. Dvě z nich postoupily do krajského finále. Gratulujeme všem, byly skvělé.

    • Čtvrťáci na projektu v Teuschnitz
     • Čtvrťáci na projektu v Teuschnitz

     • V týdnu po jarních prázdninách měli naši čtvrťáci opět možnost odjet do bavorského městečka Teuschnitz. Společně se stejně starými spolužáky z Německa se účastnili velmi pestrého programu – Nordic walking, vaření oběda, příprava palačinek (a následné mytí nádobí a úklid školní kuchyňky), noční pochod, lesní pedagogika, hry v tělocvičně, jazyková animace, večerní hodnocení dne při svíčce atp. Musím děti pochválit za statečnost, protože zvládnout všechny venkovní aktivity za sice slunečného, ale velmi mrazivého počasí, nebylo vždy jednoduché!

      Tohoto projektu se účastní naše škola jako jediná z ČR. Važme si proto této možnosti a doufejme, že se projektu budeme moci zúčastnit i v dalších letech. Minimálně pro příští školní rok již termín zamluvený máme!                                     Mgr. Vendula Kuchtová

      Fotogalerie

    • Úspěch v okresním kole olympiády v angličtině
     • Úspěch v okresním kole olympiády v angličtině

     • Dne 22. února proběhlo v Karlových Varech okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.

      Všichni soutěžící museli předvést úroveň svých poslechových dovedností, popsat obrázek, mluvit samostatně na vylosované téma a vést dialog s porotci z řad učitelů.

      V kategorii 6.a 7.tříd velmi úspěšně reprezentovala naši školu Nikola ze sedmé třídy a obsadila 2.místo a v kategorii 8. - 9.tříd se Jori  z osmého ročníku umístil na 5.místě.

      Blahopřejeme ke krásnému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy