• Obory studia

   • ZUŠ nabízí základní vzdělání ve oborech - HUDEBNÍM, VÝTVARNÉM a TANEČNÍM.

    Hudební obor: Hra na zobcovou flétnu ( soprán, alt, tenor, bas), Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon (Es alt, tenor), Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na akordeon, Hra na housle, Bicí nástroje, Sólový zpěv.

   • Školné

   • Hudební obor:

    Žlutice:

    obor (vzdělávací zaměření)  2300,-/rok (1150,- / ½ rok)

    půjčovné nástroje – 300,-/rok

    Bochov:

    obor (vzdělávací zaměření)  3000,-/ rok (1500,- / ½ rok)

    půjčovné nástroje – 300,-/rok

    Chyše:

    obor (vzdělávací zaměření)  2600,-/rok (1300,-/ ½ rok)

    půjčovné nástroje – 300,-/rok


    Výtvarný obor:

    1600,-/rok (800,-/ ½ rok)

    Taneční obor:

    1000, -/ rok (500, -/ ½ rok)

    Sleva úplaty za vzdělávání

    Škola poskytuje v daném školním roce žákům slevy úplaty za vzdělávání za těchto podmínek:

    1. žák navštěvuje více než 2 obory vzdělávání – další obor zdarma (zdarma je ten levnější)
    2. pokud žák není přítomen na hodinách výuky 4 hodiny po sobě jdoucí z důvodu nemoci (je nutné doložit lékařské osvědčení), může být zohledněno v předpisu úhrady pro další období (výj. vráceno) na základě žádosti zákonných zástupců
    3. pro žáky zaměstnance ZŠ a ZUŠ Žlutice (s pracovní smlouvou) – sleva 50 % základní částky