Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace


Elektronická přihláška


Základní údaje dítěte

Křestní jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Pohlaví:

Datum narození:

Následující údaje jsou potřebné pro správné vyplnění vysvědčení

Místo narození:

Občanství:


Bydliště

Ulice:

Město:

PSČ:


Přechodné bydliště

Ulice:

Město:

PSČ:


Školní údaje

Předchozí škola/školka:

Ročník, do kterého se dítě hlásí:


Rodiče

Adresát korespondence:

Otec

Křestní jméno:

Příjmení:

Email otce:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:

Matka

Křestní jméno:

Příjmení:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulice:

PSČ:

Město:


Další informace

Školní družina/klub:

Stravování ve školní jídelně:

Zdravotní pojišťovna:


Ostatní údaje

Zákonný zástupce dítěte:

Kontaktní adresa zák.z.:

Zdravotní stav:

upřesnění zdr. stavu:

Žádost o odklad šk. docházky:

Dítě je svěřeno do péče:

Údaje byly ověřeny (OP, RL):


Souhlas


Poznámka

Pokud nám chcete nechat odkaz nad rámec dosud zadaných údajů.

Poznámka:


V

dne


Opište prosím text z obrázku