Menu mapy

Navigace

Výchovné poradenství a SPP

Základní informace

Výchovný poradce a pracovník pověřený spoluprací s poradenskými zařízeními: Mgr. Monika Volemanová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

Dle domluvy (v přízemí)

Před Vaší návštěvou mě prosím zkontaktujte telefonicky 353 393 243/13 či mailem (poradkyne@zszlutice.cz), abychom si upřesnili přesný termín konzultace.

Výchovný poradce

Role výchovného poradce:

 • Pomáhá při zajišťování vzdělávání děti se SVP a PO (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod. a podpůrná opatření )

 • Pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců

 • Zajišťuje kariérové poradenství (pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku – budoucí volba vhodné střední školy)

 • Koordinuje tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP a PO – organizační, metodická, evaluační činnost

 • Koordinuje tvorbu Individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování - organizační, metodická, evaluační činnost

 • Zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP a PO

 • Informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia

 • Provází žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce správným postupem během přijímacího řízení na SŠ

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace
  Poděbradova 307
  364 52 Žlutice
 • +420 353 393 243

Fotogalerie

Mapa