Menu mapy

Navigace

 • Weißenstadt 2018

  Weißenstadt 2018

  Letošní česko-německý projektový týden se opět vyvedl. Počasí bylo bezvadné stejně jako organizace. Tentokrát bylo téma „Co si můžeme vzít z přírody“. Byl to skutečný podnět k zamyšlení se nad konzumním způsobem života. Vyzkoušeli jsme si vyrobit produkty, které nemusíme vždy jen nakupovat a kterými můžeme životnímu prostředí trochu ulehčit. Děti si domů dovezly vlastnoručně vyrobená mýdla, pomalované látkové tašky, deodorant či balzám na rty. Jako velkou šanci vidím i intenzivní komunikaci a spolupráci s dětmi z Německa, letos to byli žáci z „Realschule Wunsiedel“.

 • Den Země

  Den Země

  V dubnu letošního roku se žáci II. stupně naší ZŠ a ZUŠ zapojili do úklidu pěších cest a okolí města, v rámci Dne Země. Tento celosvětově významný den si připomínáme 22. dubna. Tématem letošního projektového dne bylo kromě úklidu okolí i „vodní hospodářství“. Žáci navštívili čističku odpadních vod ve Žluticích a úpravnu vody na Žlutické přehradě. Seznámili se tak s postupy úpravy vody, aby byla voda vhodná k přímé konzumaci a stejně tak byli seznámeni s procesy čištění odpadní vody, která se musí před vypuštěním do přírody vyčistit. Cestou žáci posbírali několik pytlů s odpadky, které se nacházely volně v přírodě, podél pěších cest a silnic. Sklidili tak i různé nevhodné předměty, jako nefunkční elektrospotřebiče a kusy nábytku.

  Příroda si na chvíli alespoň trochu oddychla. Je totiž na každém z nás, jak se k přírodě a našemu životnímu prostředí chováme a jak jej udržujeme. Tímto velmi děkuji všem žákům II. stupně za úklid a pomoc přírodě.

  Michaela Maňáková

 • Úspěch na zeměpisné olympiádě

  Úspěch na zeměpisné olympiádě

  Na okresním kole zeměpisné olympiády, která proběhla v Ostrově, dosáhli velmi dobrých výsledků dva žáci z naší školy. Ve svých kategoriích obsadili postupové druhé místo a bohužel nepostupové třetí místo ve starší kategorii. V krajském kole potvrdil Tomáš ze sedmé třídy svoji šikovnost a vyhrál s výrazným náskokem krajské kolo. Gratulujeme.

 • Den Prahy

 • Předání darů od Amazonu

  Naše škola obdržela dar od firmy Amazon. Jedná se o knihy a elektronické čtečky, které mají dále podporovat snahu školy o zlepšení čtenářské gramotnosti dětí.

 • Ocenění recitátorek

  Krásných výsledků dosáhly žákyně naší školy také na okresním kole recitační soutěže. Se svými vystoupeními básnickými či prozaickými se úspěšně prezentovalo pět dívek v několika kategoriích. Dvě z nich postoupily do krajského finále. Gratulujeme všem, byly skvělé.

 • Čtvrťáci na projektu v Teuschnitz

  Čtvrťáci na projektu v Teuschnitz

  V týdnu po jarních prázdninách měli naši čtvrťáci opět možnost odjet do bavorského městečka Teuschnitz. Společně se stejně starými spolužáky z Německa se účastnili velmi pestrého programu – Nordic walking, vaření oběda, příprava palačinek (a následné mytí nádobí a úklid školní kuchyňky), noční pochod, lesní pedagogika, hry v tělocvičně, jazyková animace, večerní hodnocení dne při svíčce atp. Musím děti pochválit za statečnost, protože zvládnout všechny venkovní aktivity za sice slunečného, ale velmi mrazivého počasí, nebylo vždy jednoduché!

  Tohoto projektu se účastní naše škola jako jediná z ČR. Važme si proto této možnosti a doufejme, že se projektu budeme moci zúčastnit i v dalších letech. Minimálně pro příští školní rok již termín zamluvený máme!                                     Mgr. Vendula Kuchtová

  Fotogalerie

 • Úspěch v okresním kole olympiády v angličtině

  Úspěch v okresním kole olympiády v angličtině

  Dne 22. února proběhlo v Karlových Varech okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.

  Všichni soutěžící museli předvést úroveň svých poslechových dovedností, popsat obrázek, mluvit samostatně na vylosované téma a vést dialog s porotci z řad učitelů.

  V kategorii 6.a 7.tříd velmi úspěšně reprezentovala naši školu Nikola ze sedmé třídy a obsadila 2.místo a v kategorii 8. - 9.tříd se Jori  z osmého ročníku umístil na 5.místě.

  Blahopřejeme ke krásnému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

 • Recitační přehlídka

  Recitační přehlídka

  Ve středu 21. února proběhla v naší škole tradiční recitační přehlídka. Pod dohledem vyučujících českého jazyka paní učitelky Janouškovcové a pana učitele Růžičky zazněla spousta zajímavých přednesů. Nejúspěšnější žáci nás budou reprezentovat v okresním kole recitační soutěže.

 • Slavnostní předání prvních vysvědčení

  Slavnostní předání prvních vysvědčení

  V sále muzea ve Žluticích proběhlo ve středu 31. ledna tradiční předání prvních vysvědčení žákům z první třídy.

 • Den přípravy občanů k obraně státu

  Ve čtvrtek 18. ledna naši školu obsadila armáda. V tento den měli žáci možnost vidět vojenská vozidla, diskutovat s vojáky o zahraničních misích, prověřit své znalosti z oblasti první pomoci, poznat jak se správně chránit před chemickým útokem a dozvědět se mnoho dalšího o fungování naší armády.

 • Úspěch našich výtvarnic

  Úspěch našich výtvarnic

  Výtvarný obor  ZŠ a ZUŠ ve Žluticích  se přihlásil do soutěže vypsané odborem životního prostředí  Krajského úřadu v Karlových Varech s názvem „Hrajeme si s odpady".

  Téma pro IV. kategorii, do které patří ZUŠ  a střední školy, bylo „Chráněné rostliny Karlovarska.“

  Téma dáno, chuť do práce velká a nadšení děvčat také. Vybíraly jsme a volba padla na upolín nejvyšší a lilii cibulkonosnou. Tvořit se muselo z odpadu, takže přišly ke slovu zbytky papírů, novin, drátů, špejlí,  polystyrenu, plastových lahví, zkrátka všeho, co se našlo.

  Komisí v Karlových Varech byl do soutěže, v níž se sešlo asi 180 prací, vybrán upolín.

  Byli jsme pozváni  na 15. 12. 2017 do krajské knihovny k slavnostnímu vyhodnocení vítězných prací všech kategorií a tam jsme se dověděli, že jsme se umístili na skvělém 2. místě. Radost neznala mezí. S nadšením  jsme se vraceli domů a těšíme se na další  výtvarnou práci.

  Autorky  výtvarného počinu: Simonka Janošková, Kateřina Poláková, Michaela Svobodová, Ema Minářová, Terezie Korolová, Terezka Odrejčková, Dominika Boková a Michaela Henešová. 

  Mgr. Anna Vaňatová

   

  Blahopřejeme

   

 • Školní florbalové turnaje

  Každoroční školní florbalové turnaje měly předpokládané vítěze. Na 1. stupni zvítězila třída 5.B, na druhém pak favorizovaní sedmáci. Další fotografie najdete ve školní galerii.

 • Osmáci v Techmánii

  Osmáci v Techmánii

  Jakožto každoročně, tak i letos se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze přírodovědného centra Techmania Science Center v Plzni. Každý rok nás překvapí nové aktivity, zajímavosti z oblasti přírodních věd a speciální tématické bloky. Letošní speciální bloky umožnily jedné skupině žáků seznámit se s vesmírem v tamním 3D Planetáriu, naší Galaxií a sluneční soustavou. Druhá skupina poznávala smysly lidského těla a v laboratoři si vyzkoušela i jejich fungování při výrobě  vlastního parfému. Techmania Science center dále nabídl spoustu experimentů, interaktivních exponátů souvisejících s přírodními jevy a zákonitostmi z oboru přírodních věd, ale i z oboru lidských činností. Všem se nám tam moc líbilo a těšíme se na další návštěvu!

  Maňáková M.

 • Svačiny formou švédských stolů

  Svačiny formou švédských stolů

  Školní kuchyně připravila pro žáky ještě jednu nabídku školních svačin. Od 1. listopadu mohou přijít o velké přestávce pro předem objednanou svačinu, kterou snědí ve školní jídelně. Výběr je vždy z pestré nabídky. Bližší informace u vedoucí školního stravování. Cena svačiny je 20 Kč.

 • Svět bezpečí 4.A a 5.A

  Každoročně naše škola využívá nabídky vzdělávacích programů Světa záchranářů v Karlových Varech. Fotografie jsou z programu pro třídy 4.A a 5.A.

 • Podporovatelé ve škole

  Víkend od 20. října strávili ve škole naši podporovatelé. Během tří dní naplněných diskuzemi, akcemi a zábavou prožili spousty zajímavých chvil.

 • Kam po základní škole

  Kam po základní škole
 • Přírodovědný klokan

  Přírodovědný klokan

  Výsledky nejlepších žáků ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan.

  Nejlepsi_zaci.pdf

 • Den zdraví

  V pátek 29. září se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem Den zdraví. Žáci se seznámili s postupy v situacích, do kterých se v životě mohou dostat. navíc si vyzkoušeli i základy 1. pomoci. 

  Fotogalerie

Novinky

Kontakt

 • Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace
  Poděbradova 307
  364 52 Žlutice
 • +420 353 393 243

Fotogalerie

Mapa