• Základní informace

   • Výchovný poradce a pracovník pověřený spoluprací s poradenskými zařízeními: Mgr. Monika Volemanová

    Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

    Dle domluvy (v přízemí)

    Před Vaší návštěvou mě prosím zkontaktujte telefonicky 353 393 243/13 či mailem (poradkyne@zszlutice.cz), abychom si upřesnili přesný termín konzultace.

   • Výchovný poradce

   • Role výchovného poradce:

    • Pomáhá při zajišťování vzdělávání děti se SVP a PO (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod. a podpůrná opatření )

    • Pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců

    • Zajišťuje kariérové poradenství (pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku – budoucí volba vhodné střední školy)

    • Koordinuje tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP a PO – organizační, metodická, evaluační činnost

    • Koordinuje tvorbu Individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování - organizační, metodická, evaluační činnost

    • Zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP a PO

    • Informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia

    • Provází žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce správným postupem během přijímacího řízení na SŠ